انتظارات مردم و دیدگاه های رهبر ایران / پدرام صفوی

بعد از انقلاب ۵٧ که اقشار مختلف مردم با عقیده های متفاوت از سبک حکومت داری،  منجر به ثمر رسیدن آن شدند بود که وارد بازی پر پیچ و خم سیاسی گردیدند و شاید هرگز نه نسل جوان آن زمان و نه نسل بعدی فکر نمیکردند کشورشان شاهد روزگارهای پر فراز و نشیبی باشد که کمترین خواسته و آرزوی مردم آزادی و معیشت و داشتن بی دغدغه اشتغال و حتی سقفی بر سر فرزندانشان باشد .

اتفاقات بعد از پیروزی انقلاب و کنار گذاشته شدن برخی سیاسیون و حتی علما (آیت الله منتظری) و چند دستگی و نفاق همزمان با جنگ نظامی ایران و عراق مردم را با کوهی از مشکلات که همگی به دلیل عدم تصمیم گیری های درست  سیاسیون بود مواجه ساخته بود ، که آرزو های بزرگتر ملت را به کمترین خواسته ها که همانا زنده بودن و زندگانی بدون خشونت بود تبدیل نموده بود….

نداشتن مواد اولیه زندگی ساده از دارو گرفته تا وسایل گرمایشی در مناطق جنگی و از همه مهمتر از دست دادن بسیاری از جوانانشان در این راه مردم را دچار گذراندن سخت ترین روزها در کشمکش بسیاری از اختلاف نظرها در حاکمیت کرده بود ، اگر نخواهیم به روزشما تاریخ بپردازیم و حق مطلب را بیان کرده باشیم باید بگوییم مردمی که سختیها و مشکلات ناشی از تصمیمات اشتباه حاکمیت را همواره تحمل کرده اند همیشه کشورشان را دوست داشتند  و به امید اصلاح امور همواره قدمها و گامهای روبه جلو برمیدارند اما دریغ از کمترین درک و توجهی از جانب نهادهای قدرت که مشروعیت و وجودشان را از همین مردم بدست آورده اند ، ارتباطات غلط و موضع گیری های نادرست از سوی حاکمیت با کشورهای جهان اول از همه عزت و اقتدار مردم ایران را در دنیا نشانه گرفته است ، کشمکش های بین ارکان حکومت فرصت توسعه سیاسی و اقتصادی را از دلسوزان و منتخبین مستقیم مردم ربوده است جناح قدرت طلب کمترین تحملی نسبت از دست دادن بخشی از حاکمیت خود و واگذاری به دولت منتخب مردم را نمیدهد و متاسفانه رهبر ایران خود در راس این بگو مگوهای سیاسی با منتخب مردم قرار گرفته است….

براستی آیا حاکمیت به اندازه ذره ای به فکر خواسته ها و عقاید اکثریت جامعه هست یا خیر!؟هرگاه که نیاز به حضور مردم باشد فضای گفتگو و جامعه از طرف حاکمیت باز میشود و بعد از انتخاب مردم با همان فرد منتخب به بدترین شکل برخورد میشود و آیا این به معنی مقابله مستقیم با خواسته مردم نیست!

رهبر ایران انتخاب روحانی را انتخاب شخص میداند نه اهداف و برنامه ها و عقاید آن شخص که مردم بدان رای دادند مگر روحانی به شخصه کیست که ٢۵ میلیون نفر صرفا بخاطر شخص بدون در نظر گرفتن اعتقاد وی به نحوه اداره دولت به او رای دهند! کاش رهبر ایران نیز با همین سبک و سیاق خودش را در معرض انتخاب مردم بگذارد براستی آیا او بیشتر از مجموع رای آقای رئیسی و قالیباف را نصیب خود میکند!؟؟ یقینا تمام کسانی که بیشترین نظر را به رهبر ایران دارند به آقای رئیسی رای دادند …

بیش از ۵۶ میلیون نفر واجد شرایط رای دادن بودند که ١۵ میلیون نفر به تفکر حکومت داری آقایان رای دادند،  ٢۵ میلیون نفر با رای به روحانی به قطع و یقین با سیاست های رهبری مخالفند و امید به اصلاح امور توسط افراد با درایت دارند میماند ١۶ میلیون نفر که شرکت نکردند، که به طور قطع و یقین آنها عند مخالفت با سیاست های نظام هستند .

حال سوال اینجاست که منظور آقای خامنه ای از خطاب قرار دادن ملت و امت و … کیست !!! مردمی که به امید اصلاح اموراتشان به روحانی رای دادند را با نحوه سخن گفتن و به سخره گرفتن منتخبشان در ضیافت کارگزاران نظام میرنجانید آن ١۶ میلون تحریم کننده هم به کل نا امید بودند نامید تر میکنید خودتان میمانید و آن ١۵ میلیون نفر که گمان میبرید ملت ایران هستند اما از هوادارن یک تیم فوتبال کمترند ، و یقینا اگر از مولا علی پیروی میکنید بلاتشبیه در مقام مقاسیه به طور حتم ایشان با این نسبت جمعیتی کسانی که خواستار ولایت وی بودند هرگز تن به ولایت جامعه اسلامی نمیدادند ،کمی به خود بیاید اکثریت ملت ایران خواهان اصلاح امورات عادی زندگی خودشان هستند از تصمیمات برخلاف خواست اکثریت بپرهیزید و جمله آیت الله خمینی که عنوان داشت بترسید از روزی که مردم به ذات شما پی ببرند را آویزه گوش کنید .

شما مشروعیت قدرت و سلاح را به اذن همین اکثریت مردم بدست آوردید به حداقل خواسته هایشان توجه کنید بگذارید ایران و ایرانی در دنیا عزتمند باشد ، در صدد واقعی حل مشکلات مردم باشید تا اینکه به زیاده خواهی و قدرت طلبی کسانی که مورد قبول اکثریت مردم نیستند فکر کنید با سرنوشت جوانان این مرز و بوم فکر کنید و آن را به بازی نگیرید…