انتظار مردم از روحانی درخصوص ترکیب کابینه جدید / پدرام صفوی

با نگاهی به چند ماه اخیر از قبل از انتخابات تا کنون شاهد سیر اتفاقات مختلف در فضای سیاسی و حتی امنیتی کشور بوده ایم .
تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری از سخنرانی ها تا مناظرات انتخاباتی همراه بود با تنش های جدی و به چالش کشیده شدن دیدگاه های جناح های سیاسی کشور ، در این میان روحانی با اعلام صریح مواضع در تمای میتینگ های انتخاباتی اقبال بسیار زیادی کسب نمود و داری اکثریت آرا گردید در حالیکه جناح رقیب با تمام توان مالی و سیاسی و ائتلافی خود قصد به اتمام رساندن دوران ریاست جمهوری روحانی را داشت نتوانست اقبال عمومی و حداکثری در این زمینه کسب کند و این روحانی یود که با قدرت منتخب دوره دوازدهم ریاست جمهوری گردید.
بعد از انتخابات بطور بی سابقه ای شاهد تخریب وی به هر صورت از جانب شکست خوردگان انتخابات هستیم ، از جلسات و محافل خصوصی گرفته تا جلسات عمومی ، از رهبر ایران گرفته تا فرماندهان سپاه، از تریبون های نماز جمعه و راهپیمایی ها، این فشار ها و تخریب ها تا حد توهین و بی احترامی شخصی نیز پیش رفته است ، فشارها بعد از پیروزی روحانی در کنار دلایل متعدد یک دلیل عمده دارد و آن کوتاه آمدن رئیس جمهور منتخب از انتخاب نفرات همسو و همراه در کابینه دولت است ، تا جایی که شاهد فشار مضاعف تندروها بر وزرای موفق دولت هستیم ، که شاید از نمونه بارز آنها می توام به ظریف ، زنگنه و هاشمی اشاره کرد ، بدون شک قاطبه مردم و نخبگان خواهان انتخاب افرادی از این دست هستند تا دولتی مدبر و توانمند بتواند از هر جهتی باعث پیشرفت و اعتلای ایران درتمامی عرصه ها گردد، اما از سوی دیگر جناح تندرو و داری تریبون و تفنگ به دلیل به خطر افتادن منافع خود به هر دری میکوبد تا مانع انتخاب افراد شایسته و داری صلاحیت گردد ، تا امروز روحانی با قدرت جلوی هرگونه تخریب و توهین آنان ایستاده است و خواست مردم و نخبگان جامعه ادامه همین مسیر و انتخاب افراد اصلح در کابینه بدون در نظر گرفتن مصالح برخی گروه ها و فشارهای آنان است و روحانی از طرف اکثریت مردم ایران در این خصوص آتش به اختیار است و قطعا تنها نیست …