گفتگوی نگام با علی سعیدی، روزنامه نگار و فعال دراویش گنابادی

نگام ، سیاسی _ از جمله اقلیت ها و دگراندیشان آئینی که در مواردی حاکمیت ایران ، با آنها برخورد های سیستماتیک دارد سلسله دراویش گنابادی هستند .

دراویش گنابادی پیرو دین اسلام بوده و از مذهب شیعه پیروی می کنند اما دارای آئین ها و مراسمات مذهبی متفاوتی می باشند که همواره برای برگزاری آن با مشکلاتی مواجه گردیده اند .

با توجه به حمایت دولت روحانی از اقلیت ها ، تندرو ها کماکان به برخورد های بیشتر با پیروان این سلسله ادامه میدهند .

دستگیری ها ، بستن اماکن تجمع ، فیلتر کردن سایت ها و … از جمله اقداماتی است که با این هموطنانمان صورت می پذیرد .

با توجه به بیشتر شدن فشار ها در روزهای اخیر و بررسی آخرین اتفاقات همراه بودیم با آقای علی سعیدی روزنامه نگار و فعال حقوق دراویش گنابادی…

نگام : جناب آقای سعیدی با سلام با توجه به حوزه فعالیت شما در زمینه حقوق دروایش گنابادی و با عنایت به اتفاقات اخیر از جمله فشار های بیشتر بر دراویش از سوی تندروها که نوعی تقابل با سیاست های دکتر روحانی در دفاع از اقلیت های مذهبی است ، دستگیری و فیلتر شدن سایت دکتر تابنده و مواردی از این دست و در خصوص آخرین تحولات و اتفاقات اخیر توضیح بفرمائید؟

 

(مشروح گفتگوی ما را در لینک ذیل مشاهده بفرمائید)