دستگیری ۱۵۶ مهاجر غیرقانونی سوری در شهر مرسین

نگام ، بین الملل _ نیروهای گارد ساحلی منطقه دریای مدیترانه، در آبهای نزدیک به منطقه تاش اوجو در سیلیفکه عملیاتی در این قایق ترتیب دادند

به گزارش تی آر تی فارسی ، ۱۵۶ سوریه ای که با کشتی قصد فرار غیرقانونی از شهر مرسین را داشتند، دستگیر شدند.
نیروهای گارد ساحلی منطقه دریای مدیترانه، در آبهای نزدیک به منطقه تاش اوجو در سیلیفکه عملیاتی در این قایق ترتیب دادند.

در جریان این عملیات که نیمه شب انجام شد، مهاجرین سوری که اکثریت آنان را کودکان و زنان تشکیل میدهند، دستگیر شدند.

این کشتی چوبی از سوی نیروهای گارد ساحلی به ساحل آورده شد.