درخواست روحانی از مردم برای ارزیابی عملکرد زنگنه: با حضور دوباره اش در کابینه موافقید؟

نگام ، سیاسی _ رئیس جمهور در صفحه اینستاگرام خود از مردم خواست تا در مورد حضور زنگنه در کابینه دولت دوازدهم نظر خود را اعلام کند.
حسن روحانی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: آیا با حضور دکتر زنگنه وزیر محترم نفت در کابینه دولت دوازدهم موافق هستید؟
Afbeeldingsresultaat voor ‫درخواست روحانی ارزیابی عملکرد زنگنه‬‎
اگر نظر شما منفی است لطفا با دلایل خود کامنت کنید
اگر هم عملکرد ایشان را در دولت مثبت  ارزیابی می‌کنید نظر موافق خود را کامنت کنی
 نظرات شما مردم شریف بسیار ارزشمند است، لطفا نظرات خود را کامنت کنید
سپاسگزاریم