تقاضای ۱۰۰ نماینده مجلس برای اعطای تابعیت ایرانی به دختر مریم میرزاخانی

نگام ، سیاسی _ نماینده مشهد در مجلس از جمع آوری امضاء از نمایندگان جهت درخواست برای تسریع در رسیدگی به طرح یک فوریتیاصلاح قانون تابعیت در کمیسیون های مجلس با هدف اعطای تابعیت به دختر مریم میرزاخانی نخبه ریاضی ایرانی که دیروز درگذشت، خبرداد.

رضا شیران نماینده مردم مشهد در مجلس از جمع آوری امضاء در صحن علنی امروز مجلس جهت درخواست برای تسریع در رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون تابعیت در کمیسیون های مجلس با هدف اعطای تابعیت به دختر مریم میرزاخانی نخبه ریاضی ایرانی که دیروز درگذشت، خبرداد.

به گفته شیران، برای این تقاضا تاکنون حدود ۱۰۰ امضاء جمع شده است و به کمیسیون حقوقی و قضایی و دیگر کمیسیون های فرعی که مسئول رسیدگی و بررسی آن هستند تقدیم خواهد شد.

هدف نمایندگان از تقاضای تسریع به رسیدگی به این طرح، اجرایی شدن وصیت مرحومه مریم میرزاخانی جهت اعطای تابعیت ایرانی به تنها دخترش است.