نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی ۸درصد است/ مالیات ۵۰درصد از بودجه جاری و ۳۷درصد از بودجه عمومی را پوشش می‌دهد

نگام ، اقتصادی _ رئیس سازمان امور مالیاتی، در صبحانه کاری کانون نهادهای سرمایه گذاری و در جمع مدیران عامل شرکت های بزرگ بورسی کشور برگزارشد گفت: نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی، ۸ درصد است که در برنامه ششم باید به ۱۱ درصد برسد.

به گزارش اقتصاد آنلاین ، سید کامل تقوی نژاد افزود: هم اکنون مالیات ۵۰ درصد از بودجه جاری و ۳۷ درصد از بودجه عمومی کشور را پوشش می دهدو از ۷۷ نفر که فرار مالیاتی داشتند، سال گذشته ۹۵۰ میلیارد تومان مالیات اخذ کردیم.

وی گفت:۱میلیون و ۷۰۰ هزار فعالان صنفی کشور تنها ۸۵۰ میلیارد تومان مالیات می دهند.

وی افزود: ۴۰درصد از تولید ناخالص داخلی کشور از پرداخت مالیات معاف است. مشخص نیست این معافیت چه اثراتی بر اقتصاد کشور داسته است.مشوق های مالیاتی باید مبتنی بر بهینه یابی از اثرات این مشوق ها صورت بگیرد نه بر مبنای لابی های سیاسی. ما در کارایی بسیاری از مشوق ها و معافیت ها ابهام داریم.

وی همچنین گفت: سیاستهای تشویقی مالیاتی مناسبی در بخش بورسی کشور وجود دارد که بیشتر از غالب کشورهای دنیاست. این مشوق ها باید در کمیته هایی مورد گفتگوی چندجانبه قرار بگیرند و باید این مشوق ها زمان دار باشند و مبتنی ب تاثیراتشان مورد تمدید یا عدم تمدید قرار بگیرند.

وی ادامه داد: نظام مالیاتی آمادگی دارد تا کارگروه مشترکی با بازار سرمایه شکل دهد تا در مورد تک تک موارد به درستی تصمیم گیری شود.۲۷کشور از ۳۰ کشور مطالعه شده در حال دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی هستند. این از مواردی است که باید به درک مشترکی در کشور از آن رسید.