حضور مشاور اقتصادی میرحسین موسوی در تیم مهرعلیزاده

نگام ، سیاسی _ شنیده‌ها حاکی از این است که حسین راغفر، مشاور اقتصادی میرحسین در انتخابات ۸۸، نوشتن بخش اقتصادی و بودجه برنامه محسن مهرعلیزاده را برای شهرداری تهران بر عهده دارد. راغفر، اقتصاددان و از پژوهشگران مطرح در حوزه مبارزه با فقر و فساد اقتصادی است.

با انتشار کلیپی از راغفر در اکانت توییتر محسن مهرعلیزاده، این شایعه قوت گرفت که مشاوران اقتصادی میرحسین در تیم مهرعلیزاده حضور دارند. راغفر در این کلیپ درباره مفهوم “بودجه‌ریزی مشارکتی” صحبت کرده است. مهرعلیزاده نیز پیش از این بودجه‌ریزی مشارکتی را پایه اصلی بخش بودجه برنامه خود برای شهرداری تهران اعلام کرده بود و راغفر با انتشار کلیپ مذکور، این شایعه را تقویت کرد.

پیش از این یک عضو شورای شهر تهران نیز اعلام کرده بود که مهرعلیزاده با ارائه برنامه جامع ۷۰۰ صفحه‌ای، قوی‌ترین برنامه را برای اداره پایتخت به شورای شهر ارائه کرده است.

با این وجود اغلب ناظرین سیاسی معتقدند که محمدعلی نجفی و حسین مرعشی شانس بیشتری از مهرعلیزاده برای تصدی شهرداری تهران دارند‌.