آقای خامنه‌ای؛ باری که کج بر دوش گرفته بود را نتوانسته به منزل مقصود برساند! / حمید کاری

 

دورهٔ زعامت دومین رهبر جمهوری اسلامی ایران بنابر فقدان صلاحیت‌های مشهود اعم از تراژدیِ انتصاب تا نحوهٔ مدیریت پس از آن ‌، حاصلی جز ثبت اَعمال ننگین در تاریخ به یادگار نگذاشته است! اقداماتی چون :
ـ شکست هنجارهای اجتماعی و تخریب روابط انسانی و به تبع آن استقرار بی‌اخلاقی بمثابه «الناس علی دین ملوکهم» به گونه‌ای که هیچ معیار و شاخصی (مثلاً : درمقاطع تحصیلی، درجات نظامی، جایگاه‌های کلان مدیریتی، اعتماد متقابل مردم به یکدیگر و حکومت، اعتبار نهادهای حکومتی مبتنی بر عملکرد و…) خالی از دروغ، نیرنگ، افترا، خیانت و حتی جنایت باقی نمانده است.
ـ انحراف از مسیر آرمانخواهی ملت تا حد وارونگیِ اهداف از طریق سطحی‌سازیِ ارزش‌های معنوی و جولان‌دهیِ مدیحه‌سرایانِ متملّق که از تمرکز بر کمیت، مسلخی ساختند بر کیفیتِ باورهای اعتقادیِ مردم به نوعی که محملی فراهم شد بر ریزش‌های فله‌ای از نظامِ برآمده از خون شهیدان به حدّی که آسیب‌های غیرقابل جبران به آئین اسلام را نیز سبب شد.
ـ طرد و حذف انقلابیون اصیل و نخبگان کشور برای میدان‌سپاری به نامحرمان و نااهلانِ بی‌ریشه و فاقد هویت که تاراج اموال عمومی و غارت منابع ملی، محور مأموریت‌شان بود. بخصوص حمایت علنی از آن حجم گستردهٔ مفاسد تا جائی که فرمان دیکتاتورمآبانهٔ «کش‌ندهید!» نماد همزیستی با پلیدی‌ها گردید.
ـ تنش‌زایی با دنیا ، دشمن‌تراشی‌های متوهمانه و دغلکارانه ، به انزوا کشاندن ایران در سطح بین‌الملل ‌، تنزّل تراز اعتباری و تمدنیِ ایرانیان در میان سایر ملل ‌، نادیده‌گرفتن حقوق شهروندی در داخل و کنوانسیون‌های جهانی در رابطه با حقوق بشر ‌، اولویت دادن به اجانب بجای پرداختن به رفاه و معیشت ولی‌نعمتان‌شان و صاحبان این کشور، همچنین هزاران مورد تخلف و دونِ‌شأن که از حوصلهٔ این نوشتار خارج است.
🔹برخی از نواندیشان معتقدند؛ تحمیل کوتوله‌ها به نظام سیاسی و مدیریتی کشور، هنگامی در دستورکار حاکمیت قرار گرفت که رهبری وحشت‌زده از واقع‌شدن در آستانهٔ مرگ بود و به همین منظور برای فرار از پیامدهای ناکارآمدیِ دوران زعامتش، بر هم زدن قاعدهٔ مرسوم و به هرج و مرج کشاندن اوضاع مملکت را دنبال کرده تا ملت تحت ستم ایران شرایط بالاتر از سیاهی را نیز تجربه نمایند و ناگزیر از ابراز حسرت‌مندی نسبت به فلاکت‌های موجود شوند و مرور زمان پوششی باشد بر دادخواهی‌هایی که انتظارش را می‌کشند!
🔴درهرصورت هیچ فرضیه‌ای قادر به پیشگیری از سقوط دیکتاتورها، قضاوت حقیقی تاریخ و ستاندن دادِ مردم نخواهد شد.