دیدار هیات انگلیس با نازنین زاغری ؛ صحبتی درباره تبادل زندانی انجام نشد

نگام ، بین الملل _ سخنگوی وزارت خارجه گفت: هیات انگلیسی با خانم زاغری دیدار کرد. ما افراد دو تابعیتی را قبول نداریم. البته همسر ایشان انگلیسی است و صحبتی هم درباره تبادل انجام نشده است.

به گزارش ایلنا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری خود درباره اینکه معاون وزیر خارجه بریتانیا روز گذشته از دیدار خود با نازنین زاغری خبر داده و گفته می‌شود رایزنی‌هایی برای تبادل او در حال انجام است، گفت: هیات انگلیسی با نازنین زاغری دیدار کرد. ما افراد دو تابعیتی را قبول نداریم. البته همسر ایشان انگلیسی است و صحبتی هم درباره تبادل انجام نشده است.