ادامه راه‌کارهای بازگرداندن آثار تاریخی ترکیه

نگام، بین الملل – مدیریت میراث فرهنگی و موزه های ترکیه وابسته به وزرات فرهنگ و گردشگری این کشور در ادامه پروژه بازگرداندن آثار باستانی که به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده اند، ساز و کار جدی برای پیگیری آثار تاریخی که هنوز اعاده نشده اند تشکیل داده است.

کارشناسان آثار باستانی با تعقیب نمایشگاه و موزه های مختلف در سراسر جهان به دنبال سرنخی از آنها هستند، پس از انجام تحقیقات و بررسی های لازم روند اداری درخواست و مذاکره جهت اعاده آثاری که مشخص شود از طرق غیرقانونی از خاک ترکیه خارج شده است به کشورها و سازمان های ذیربط آغاز می شود.

وزارت فرهنگ و گردشگری از سال ۲۰۰۳ تاکنون اقدام به بازگرداندن آثار مذکور کرده است که در راس آنها آثاری که در موزه لوور پاریس و موزه دیوید ساملینگ دانمارک نمایش داده می شوند، قرار دارد.

تابلوی کاشی کاری شده متعلق به آرامگاه سلطان سلیم دوم واقع در حیاط موزه ایاصوفیه استانبول، یکی از مهم ترین آثاری است که متعلق به ترکیه بوده و در موزه لوور به نمایش گذاشته می شود.

در حالیکه روند اداری بازگردندان ۷ اثر موجود در موزه دیوید ساملینگ که به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده است، ادامه دارد انتظار می رود تندیس ابوالهول دیاربکر، تابوت آرمگاه سید محمود حیرانی آق شهیر، کلون در مسجد جامع جیزره، صفحات مربوط به قرآن کریم متعلق به کتابخانه نور عثمانیه، شمعدان آرامگاه حاجی بایرام ولی و قالی و چلچراغ مسجد اشرف اوغلو به کشور مسترد شوند.