آقای رئیس جمهور ما با شما عقد اخوت نبسته ایم/ پدرام صفوی

وقتی آیت الله هاشمی برای ثبت نام انتخابات ٩٢ به وزارت کشور رفت ، آن چنان فضای سیاسی کشور و استقبال از ورود ایشان وصف ناشدنی بود که برای هر شخصی رای آوردن با اختلاف بسیار زیاد وی بسیار محرز بود و به یقین شورای نگهبان تفاوت صلابت و شجاعت بین هاشمی و روحانی را خوب می دانست که هاشمی را رد صلاحیت کرد و روحانی را تایید ، دیگر کسی بعد از این رد صلاحیت ناجوانمردانه و با تجربه انتخابات ٨٨ انگیزه ای برای شرکت در انتخابات نداشت و نام حسن روحانی به تنهایی هیچکسی را ترغیب نمی کرد که این نام را روی برگه رای نوشته و به صندوق بیاندازد چه رسید به اینکه برای او کار تبلغیاتی انجام دهد تا اینکه شخص آیت الله هاشمی تمام قد به حمایت روحانی ورود کرد و کمی بعد حمایت خاتمی و اصلاح طلبان همگی باعث گردید حسن روحانی بشود

آن کسی که هست و نماند آن کسی که بود، در دوره چهار سال اول ریاست جمهوری روحانی ، هاشمی در جلسات و سخنرانی های مختلف بارها به حمایت از دولت و شخص روحانی پرداخت و به یقیین فوت آیت الله هاشمی مردم را مصمم تر ساخت تا در دوره بعدی قوی تر از روحانی حمایت کنند. وقتی دکتر ولایتی که سالها به عنوان همراه و وفادار هاشمی از او یاد میشد پس از فوت ایشان رویکرد متفاوتی اتخاذ نمود و در دانشگاه آزاد شروع به هاشمی زدایی کرد نگرانی بابت سرایت اینگونه رفتار ها به اشخاص دیگر تشدید شد و نگرانی آنجایی افزایش یافت که در مراسم تنفیذ و تحلیف یادی از ایشان توسط روحانی بر زبان نیامد در کنار این بی معرفتی ها وقتی اضافه میکنیم

بی توجهی روحانی به کروبی ولو در حد فرستادن نماینده ای برای عیادت از او به بیمارستان و اینکه گویا فقط نام بردن از محصورین در دوران انتخابات بر زبان ایشان جاری است ، عدم استفاده از زنان در کابینه به عنوان وزیر پیشکش ، روحانی حتی پست شهیندخت مولاوردی که معاونت زنان رئیس جمهور بود و جز معدود افراد شاخص و لایق در دولت بود به کسی دیگر واگذار کرد ! آن هم از انتخاب دیگر وزرا !! قطعا حامیان روحانی در دو دوره انتخابات ٩٢ و ٩۶ به امید به روند اصلاح و برآورد شدن خواست های مشروع مردم از او حمایت کردند و هیچ گونه عقد اخوتی با روحانی نبسته اند ایشان باید بداند محافظه کاری و عدم توجه به خواسته های مردم روحانی را خیلی زود به چهره منفور ملت تبدیل خواهد کرد.

روحانی بداند اگر همچون منتظری ، هاشمی ،موسوی و کروبی و خاتمی باشد و بماند، قلب مردم را تسخیر کرده است و گرنه همچون دیگرانه بیشمار دیگر خائنی به مردم و ملت تا همیشه در یادها خواهد ماند ،آقای رئیس جمهور تا دیر نشده است ثابت کنید لایق حمایت بزرگان و مردم و جوانان و زنان این مرز و بوم بوده اید.