کاریکاتور: محرومیت مسعود شجاعی و احسان حاج‌صفی، زخمی دیگر بر تن فوتبال

محرومیت مسعود شجاعی و احسان حاج‌صفی، زخمی دیگر بر تن فوتبال

محمد داورزنی معاون وزیر ورزش گفت: حاج‌صفی و شجاعی از تیم ملی محروم شدند.

کاری از بهنام محمدی