قرآن خط بطلانی بر نادیده گرفتن زنان کشیده است

نگام، زنان – دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه برخی عدم توسعه سیاسی و اجتماعی زنان در جامعه را به آموزه های دینی ربط می دهند، گفت: قرآن خط بطلانی بر نادیده گرفتن زنان کشیده است. ما اکراه داریم از به کار بردن این کلمه توانمند سازی چون زنان توانمند هستند.

به گزارش ایلنا، شهیندخت مولاوردی در نخستین کنگره مجمع زنان اصلاح طلب گفت: به نظر می رسد در مرحله ای بسر می بریم که باید درباره چرایی و چیستی مشارکت زنان عبور کنیم. دیگر زمان بحث درباره ضرورت مشارکت زنان گذشته است.

دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به سالگرد مشروطه اظهار کرد: ما اخیرا سالگرد مشروط را پشت سر گذاشتیم که همراهی و هم دوشی زنان در به ثمر رسیدن آن، نقش تکرار نشدنی داشت.او ادامه داد: تاریخ مشروطه را وقتی که ورق می زنم مملو از دلسوزی زنان و حضور پر رنگ آنان است. زنان در آن دوره افراد متخصص را تربیت کردند که نقش آفرینی بسزایی در تاریخ سیاسی ایران داشتند. معاون سابق رییس جمهور تاکید کرد: ما بعد از مشروطه دیگر به توسعه سیاسی و اجتماعی در جامعه زنان نتوانستیم دست پیدا کنیم.

هنوز هم چالش هایی وجود دارد که به نظر اعتقادی و فرهنگی است. او با اشاره به اینکه عده ای این موضوع را به آموزه های دینی ربط می دهند گفت: ما وقتی به قرآن مراجعه می کنیم می بینیم که خط بطلان بر نادیده گرفتن زنان می کشد. مولاوردی افزود: امروز ما شاهد هستیم که هنوز زنان نتوانسته اند به جایگاهی که باید و شاید دست پیدا کنند. زنان هرگز نتوانسته اند در جنبش ها به صورت واقعی حرکت کنند. زنان در طبقه متوسط به بالا با آگاهی که پیدا کردن در جامعه حضور پیدا کردند.