لزوم شکستن حصر به وسیله حاکمیت و تبعات منفی عدم شکستن حصر /لطفا به خودتان بیایید آقای خامنه ای/میثم (محمدهادی) بازیاری

در روزهایی که اخبار ناخوشایندی از بیماری و حال وخیم شیخ اصلاحات ،شیخ مهدی کروبی یکی از رهبران آزاده و مقاوم جنبش سبز به گوش میرسد .
عقلای سیاسی کشور به همراهی و همدلی همه مردم شریف و باغیرت ایران زمین فریاد میزنند که باید ۷سال حصر ناجوانمردانه آقایان کروبی و میرحسین موسوی و سرکار خانم زهرا رهنورد به پایان برسد و این داستان مضحک خیانت و فتنه به پایان برسد.
گویا حاکمیت و دراس آن رهبر ایران چشم را مثل همیشه بر تمام واقعیت ها و خواست اکثر مردم بسته اند.
داستان فتنه ۸۸ و حصر دست آویزی است برای دهن کجی رهبر ایران و حاکمیت به مردم و طرفدران میلیونی جنبش همیشه زنده و پابرجای سبز.
اما بی تعارف میگویم دلم برای رهبر ایران و حاکمیت متحجر جمهوری اسلامی میسوزد .

آنان ناخواسته شکست حصر را به یک خواستگاه ملی و مردمی تبدیل کرده اند و آزادی محصورین چندین سال است دغدغه اکثریت قاطع مردم ایران شده است .
اما ای کاش کمی عاقل تر بودند و کمی جلوتر را هم میدیدند که اگر خدای نکرده اتفاقی برای یکی از محصورین چه خواسته یا ناخواسته بیفتد اینبار دیگر آرام کردن جمعیت چند ده ملیونی طرفدار جنبش سبز از عهده مزدوران اسلحه به دست تحت اختیار رهبر ایران خارج است .
و با یک اتفاق کوچک برای همیشه باید فاتحه نظام جمهوری اسلامی ایران را خواند.
کاش آقای خامنه ای به خودش بیاید.آقای خامنه ای لطفا یک ذره به فکر آرامش روحی و روانی جامعه ایران و خواست های به حق آنان باشید .
پیش از آنکه شما را از تخت سلطنتتان به پایین بکشند و دیگر هیچ راهی برای مهار سیل بنیان کن خشم و انزجار مردم ایران نسبت به شما وجود نداشته باشد.لطفا اندکی تامل آقای خامنه ای…