خودداری محمدرضا نکونام، روحانی منتقد از دریافت دارو در زندان قم

نگام، حقوق بشر – محمدرضا نکونام، روحانی منتقد زندانی با توجه به ممانعت از طی درمان موثر، مخالفت غیرموجه با آزادی مشروط علیرغم کبر سن و نظر پزشکی قانونی استفاده از داروهای خود را متوقف کرده است. این منتقد زندانی عوارض استفاده از دارو بدون طی روند درمان موثر را یک آسیب جدی می داند.

محمدرضا نکونام روحانی منتقد زندانی طی نامه ای که دیروز صبح به ریاست زندانی ساحلی قم تحویل داده است اعلام کرده چون در طول سی ماه گذشته، به دلیل ممانعت‌ها نتوانسته است هیچ اقدام اساسی برای درمان بیماریهای متعدد خود انجام دهد و مهم تر اینکه هنوز عوامل بیماری استمرار خارجی دارد، دیگر داروهای تجویز شده توسط پزشکان تاثیر خود را از دست داده و به جز عوارض متعدد، نتیجه‌ای ندارد. به همین دلیل بطور کلی مصرف همه داروهای خود را قطع می‌کند تا علاوه بر اصل بیماری، از عوارض دارویی نیز رنج نبرد.

آقای نکونام خواستار بهره مندی از حقوق قانونی خود از جمله دریافت خدمات پزشکی موثر، استفاده از مرخصی استعلاجی یا آزادی مشروط با توجه به نظر پزشکی قانونی است.