کمپین «ذبح نیابتی» خیرین ترکیه برای نیازمندان آفریقا

نگام، بین الملل – بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه به مناسبت عید قربان، ۱۴ هزار قربانی به صورت نیابتی ذبح و گوشت آن را بین مردم نیازمند قاره آفریقا توزیع خواهد کرد.

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه «İHH» همانند ۲۵ سال گذشته در چارچوب کمپینی با عنوان «ذبح نیابتی» به مناسبت عید قربان، ۱۴ هزار قربان را ذبح و گوشت آن را بین مردم نیازمند قاره آفریقا توزیع خواهد کرد.

فتح‌الله کیرنجی، مسئول بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه در سودان در گفتگو با خبرنگار آناتولی اظهار داشت:

“بر پروژه‌های توسعه و کمک رسانی به مردم منطقه دارفور سودان تمرکز کرده‌ایم. صدها هزار کودک یتیم در این منطقه به سر می برند به همین دلیل ذبح ۷۰۰ قربانی در دارفور انجام خواهد شد. گوشت این قربانی‌ها را بین پناهجویان و کودکان یتیم توزیع خواهیم کرد. بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه قصد دارد امسال درچارچوب کمپین مذکور به مناسبت عید قربان در سراسر جهان ۵۰ هزار قربانی و گوشت آن را میان میلیون‌ها انسان مستمند توزیع کند”.