درخواست از رییس جمهور: تشکیل جلسه فوری شورایعالی امنیت ملی

نگام ، سیاسی _ دبیر کل حزب اتحاد ملت در این زمینه خواستار شده که رییس جمهور جلسه فوق العاده شورایعالی امنیت ملی را فورا تشکیل دهد و درباره خواسته های بحق آقای کروبی تصمیم بگیرد…

 

در پی اعتصاب غذای مهدی کروبی برخی فعالان از حسن روحانی خواسته اند مساله حصر را در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار دهد.

به گزارش کلمه، علی شکوری راد، دبیر کل حزب اتحاد ملت در این زمینه خواستار شده که رییس جمهور جلسه فوق العاده شورایعالی امنیت ملی را فورا تشکیل دهد و درباره خواسته های بحق آقای کروبی تصمیم بگیرد.

او در توییتر نوشت: از رئیس جمهورمحترم درخواست می کنیم جلسه فوق العاده شورایعالى امنیت ملى را فوراً تشکیل داده و درمورد خواسته هاى بحق آقاى کروبى تصمیم بگیرید.

همچنین احمد مازنی از نمایندگان تهران در مجلس از حسن روحانی خواسته مساله حصر را در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار دهد.

این نماینده در توییتر شخصی خود نوشته است: از دکتر روحانی مجددا و موکدا می خواهم هر چه زودتر موضوع حصر را در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار دهد.