ترکیه سخاوتمندترین کشور دنیاست

نگام ، بین الملل _ ترکیه با توجه به درآمد ملی خود با شش میلیارد دلار کمک در صدر حامیان جوامع ضعیف، به ویژه پناهجویان قرار دارد.

به گزارش تی آر تی فارسی ، ترکیه با سازمان ها و نهادهای مختلف خود در کنار مردم کشورهای ضعیف، به ویژه مهاجران و پناهجویان بوده و به نسبت درآمد ملی خود بیشترین میزان کمک های انسانی را در اختیار نیازمندان قرار می دهد.

کمک های مادی، سازمانها و نهادهای ترک، در جغرافیای وسیعی از جهان از سومالی تا سوریه و از بنگلادش تا اوگاندا خدمات بهداشتی، آموزشی و غذایی در اختیار نیازمندان قرار گرفته است.

سازمان مستقل “نوآوری در توسعه” سال گذشته طی گزارشی در مورد کمک های انسانی در سطح جهان، ترکیه را به عنوان سخاوتمندترین کشور دنیا شناخت.

براساس این گزارش ترکیه در سال ۲۰۱۶ کمک های انسانی به ارزش شش میلیارد دلار ارائه کرده و پس از آمریکا با ۶.۳ میلیارد دلار در رده دوم، اما به نسبت درآمد ملی در جایگاه اول قرار دارد.

میزان کمک های انسانی ترکیه در سال ۲۰۱۵ حدود ۳.۲ میلیارد دلار بود که در سال ۲۰۱۶ با ۱۵۵ درصد افزایش به شش میلیارد دلار رسید.

این میزان بخشش نزدیک به ۰.۷۵ از درآمد ملی ترکیه را شامل می شود. به این ترتیب ترکیه از رتبه پنج جهان در اعطای کمک انسانی به رتبه اول در سال ۲۰۱۶ دست یافت.