خطراتی که صبحانه نخوردن برای بچه‌ها دارد/ هشدار درباره احتمال ابتلا به سوء تغذیه

نگام ، سلامت وپزشکی _ نتایج یک مطالعه نشان می دهد کودکان با نخوردن صبحانه در معرض خطر ابتلا به سوء تغذیه قرار می گیرند و بیشتر احتمال دارد که به کمبود آهن، کلسیم و ید مبتلا شوند.

به گزارش ایرنا، مطالعه محققان کالج کینگ لندن روی بیش از یکهزار و ۶۰۰ کودک نشان داد که ۱۴ درصد از پسرها و ۱۹ درصد دختران شرکت کننده در این تحقیق صبحانه نمی خوردند و حدود ۵۰ درصد از هر دو جنسیت دستکم چند روز یکبار، صرف این وعده غذایی را از قلم می اندازند و در نتیجه بیش از دیگران در معرض ابتلا به کمبود آهن، کلسیم و ید هستند.

همچنین براساس نتایج این مطالعه ، یک سوم کودکانی که صبحانه نمی خوردند، حداقل میزان توصیه شده مواد مغذی را نیز دریافت نمی کردند، به طوری که یک پنجم آنها کمبود ید داشتند اما در مقابل در کودکانی که هر روز صبحانه می خوردند، این کمبود تنها در کمتر از پنج درصد آنها مشاهده شد.

در این تحقیق از کودکان خواسته شد که ابتدا یک رژیم غذایی را برای مدت چهار روز حفظ کنند و سپس وضعیت مواد مغذی در بدن انها بررسی شد. در این تحقیق وعده صبحانه به عنوان مصرف بیش از ۱۰۰ کالری بین ۶ و ۹ صبح در نظر گرفته شد.

دکتر ‘گردا پوت’ نویسنده ارشد این مطالعه و مدرس علوم تغذیه ای در کالج کینگ لندن گفت: این مطالعه نشان می دهد که والدین به واسطه وعده صبحانه اطمینان پیدا می کنند که فرزندانشان مواد مغذی مورد نیاز را دریافت می کنند.

به گفته محققان، به مطالعات بیشتری نیاز است تا با بررسی غذاهای خاص و کیفیت غذاها مشخص شود که آیا این تفاوت ها به دلیل انواع مختلف صبحانه است که در گروه های سنی متفاوت مصرف می شود و در کل بینش بیشتری در زمینه تاثیر مصرف صبحانه بر کیفیت رژیم غذایی ارائه می دهد.