دیدار سیدمحمد خاتمی با فرزند ارشد مهدی کروبی / حسین کروبی: دغدغه اصلی خاتمی آزادی زندانیان سیاسی، موسوی، کروبی و رهنورد است

نگام ، سیاسی _ سیدمحمد خاتمی، رییس جمهور پیشین کشورمان تاکید می کند که دغدغه ی اصلی او آزادی زندانیان سیاسی و رفع حبس آقایان کروبی و موسوی است و نه انتخابات ریاست جمهوری، و تنها در موقعیتی که این آزادی ها تامین شده باشد می توان در باره ی ورود به انتخابات ریاست جمهوری بحث و گفتگو کرد.

 

حسین کروبی، فرزند ارشد مهدی کروبی، یکی از رهبران در حصر جنبش سبز با اشاره به دیدار خود با سیدمحمد خاتمی، رییس جمهور پیشین کشورمان تاکید می کند که دغدغه ی اصلی او آزادی زندانیان سیاسی و رفع حبس آقایان کروبی و موسوی است و نه انتخابات ریاست جمهوری، و تنها در موقعیتی که این آزادی ها تامین شده باشد می توان در باره ی ورود به انتخابات ریاست جمهوری بحث و گفتگو کرد.

حسین کروبی در گزارشی که از این دیدار در صفحه ی فیس بوک خود منتشر کرده، آورده است که ریس دولت اصلاحات تاکید کرده که تا کنون از نامزدی هیچ فردی در انتخابات ریاست جمهوری حمایت نکرده است و مصداق و نحوه نامزدی اصلاح طلبان باید موکول به اجماع اصلاح طلبان باشد.

متن یادداشت حسین کروبی به شرح زیر است:

هفته پیش فرصتی دست داد که با آقای خاتمی دیداری داشته باشم. این دیدار در دفتر آقای خاتمی انجام شد و درباره ی اوضاع کشور، انتخابات ریاست جمهوری سال آینده و پیشنهاد آقای عبد الله نوری برای تاسیس اتاق فکر اصلاح طلبان، صحبت کردیم.

اول از همه آقای خاتمی سلام گرمی به آقای کروبی رساند و گفت که آرزوی اصلی اش آزادی همه زندانیان سیاسی به خصوص آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد است. آقای خاتمی می گفت که نشانه هایی از تحقق این آرزو را می بیند که امیدوار است درست باشد.

بعد از آن به مساله انتخابات ریاست جمهوری سال آینده اشاره کردند و گفتند با توجه به فشارهای اقتصادی و سیاسی که به کشور و ملت در جریان تحریم ها و گرانی ها وارد شده است، فکر می کند که فقط با برگزاری یک انتخابات آزاد است که می توان ایران را از بحران خارج کرد.

آقای خاتمی البته تاکید داشت که دغدغه ی اصلی او آزادی زندانیان سیاسی و رفع حبس آقایان کروبی و موسوی است و نه انتخابات ریاست جمهوری! و تنها در موقعیتی که این آزادی ها تامین شده باشد می توان در باره ی ورود به انتخابات ریاست جمهوری بحث و گفتگو کرد.

ایشان تاکید کرد که تا کنون از نامزدی هیچ فردی در انتخابات ریاست جمهوری به طور مشخص و مصداقی حمایت نکرده است و مصداق و نحوه نامزدی اصلاح طلبان باید موکول به اجماع اصلاح طلبان باشد.

همچنین آقای خاتمی به طرح اتاق فکر اصلاح طلبان اشاره کرد و گفت من با اصل این کار و پیشنهاد آقای نوری موافق هستم اما چگونگی آن را باید صاحب نظران اصلاح طلب تعیین کنند و باید درباره همین موضوع اتاق فکر و نیز مساله انتخابات که آیا صحیح است وارد صحنه انتخابات شد، یا نه، و در صورت شرکت چطور وارد شد، باید نطرات آقایان کروبی و موسوی را حتما دریافت و آنها را لحاط کنیم.