موسوی لاری: روحانی نمی‌تواند نسبت به حصر بی‌توجه باشد

نگام ، سیاسی _ مخاطب من رئیس جمهور است. مردم با حضور در پای صندوق رای اعلام کردند وضعیتی دیگر نسبت به گذشته‌ای که بود می‌خواهند. ایشان باید به خواسته مردم در حوزه های مختلف توجه کنند. در مورد همین مسئله رفع حصر نمی‌تواند بی تفاوت باشد. در مورد معیشت و موضوعات اقتصادی و در مورد عقبه فکری‌اش نمی تواند بی توجه باشد.

 

موسوی لاری در همایش تقدیر از فعالین ستادی اصلاح طلبان تهران که به همت شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان برگزار شد با مخاطب قرار دادن حسن روحانی تاکید کرد که او نمی‌تواند نسبت به مساله حصر بی‌تفاوت باشد.

وزیر کشور دولت اصلاحات با تاکید بر آنکه یکی از مطالبات اصلی مردم در این انتخابات رفع حصر بود گفت: مخاطب من رئیس جمهور است. مردم با حضور در پای صندوق رای اعلام کردند وضعیتی دیگر نسبت به گذشته‌ای که بود می‌خواهند. ایشان باید به خواسته مردم در حوزه های مختلف توجه کنند. در مورد همین مسئله رفع حصر نمی‌تواند بی تفاوت باشد. در مورد معیشت و موضوعات اقتصادی و در مورد عقبه فکری‌اش نمی تواند بی توجه باشد.

به گزارش امتداد، موسوی لاری در این همایش تاکید کرد: مردم با ما اتمام حجت کرده و سنگ تمام گذاشتند ستادها هم کم و بیش کمک کردند؛ الان نوبت شوراهای شهر و روستا، شهرداری ها، دولت و وزرا است

وی با تاکید بر آنکه عد انسجام در میان دولت و همچنین شورای شهر و شهرداری  باعث بروز مشکلات بسیاری می‌شود گفت: اگر دولت و همکاران اقای روحانی باری به هر جهت حرکت کنند هم جریان اصلاحات و هم دولت آسیب می بینند.اگر شوراها و شهرداری ها متناسب با مردم نباشند همه ناامید می‌شوند. اگر در رای آوری روحانی چند موضوع دخیل بود در شوراها فقط خواست مردم بود. مردم به گونه‌ای به اصلاحات رای دادند که نفر اخر لیست امید با نفر اول لیست رقیب چهارصد و خرده ای هزار رای فاصله بود. خواهش من این است که به اعتماد مردم توجه کنند تا خدای ناخواسته رای مردم را از دست ندهیم.

موسوی لاری همچنین با اشاره به سالگرد کودتای ٢٨ مرداد اظهار کرد: جریان ریشه دار با شعبان بی‌مخی شکست خورد؛ آیا برای ما جای تامل ندارد که چرا چنین اتفاقی افتاد؟ اگر مصدق احساس بی نیازی از کاشانی نمی‌کرد؛ اگر کاشانی دلخوری‌هایش را تا جایی که پشت مصدق را خالی نمی‌کرد ادامه نداده بود، چنین نمی‌شد. سقوط حکومت ملی دلیلش اختلاف نظر رهبران حکومت ملی بود.