سهیل عربی؛ عدم رسیدگی پزشکی به زندانی مضروب، تداوم تهدید و محرومیت

نگام، حقوق بشر – سهیل عربی، زندانی عقیدتی که چهارمین سال حبس خود را در اوین سپری می کند، در هفته های اخیر همزمان با بازداشت همسرش به بند ۲ الف سپاه پاسداران در زندان اوین منتقل شده بود. در مدت حضور در بند سپاه این زندانی مورد ضرب و شتم مستمر قرار گرفته و بخصوص به دلیل ضربه های تیم بازجویی به ناحیه سر دچار سردردهای مزمن شده و در چند روز گذشته افزایش مشکلات بینایی را تجربه کرده است. نیروهای امنیتی در چند نوبت همسر او را تهدید کردند و همینطور به دلیل خودداری این زندانی از پوشیدن لباس فرم زندان مانع ملاقات آنها شده اند.

به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در حالی که سهیل عربی در چهارمین سال از محکومیت خود به سر می برد مورخ ۹ مردادماه از بازداشت همسرش، نسترن نعیمی باخبر شد.

آقای عربی به نشانه اعتراض از روز ۱۰ مردادماه دست به اعتصاب غذا زد. اندکی بعد او نیز به بند ۲ الف سپاه پاسداران واقع در زندان اوین که محل نگهداری همسرش بود منتقل شد.

در مدت هشت روزی که آقای عربی در بند ۲ الف در اعتصاب غذا به سر می برد همزمان بازجویی از او و همسرش در جریان بود.

گزارش شده است تیم بازجویی اقدام به ضرب و شتم مستمر سهیل عربی در زمان بازجویی کرده اند. از جمله این ضرب و شتم آسیب و ضربه به ناحیه سر به شکلهای مختلف بود.

ضرب و شتم وی همچنین موجب شکسته شدن عینک این زندانی و افزایش عوارض این ضرب و شتم ها شده است.

پس از هشت روز آقای عربی به بند سابق خود بازگردانده شده، همسرش نیز با تودیع وثیقه آزاد شد و این زندانی به اعتصاب غذای اعتراضی خود پایان داد.

با اینحال از زمان بازگشت به بند عمومی ۷ این زندانی از سرگیجه، سردرد شدید و حالت تهوع مستمر ناشی از ضربه به سر رنج می برد، همچنین نداشتن عینک نیز موجب تشدید این مشکلات شده است.