نماینده سازمان‌های مردم نهاد در هیات نظارت شهرستان کرج انتخاب شد

نگام ، سازمان های غیردولتی _ انتخابات تعیین نماینده سازمان‌های مردم‌نهاد شهرستان کرج در هیات نظارت بر سمن‌های این شهرستان برگزار شد.

به گزارش سپیدار نیوز ، انتخابات تعیین نماینده سازمان‌های مردم‌نهاد شهرستان کرج در هیات نظارت بر سمن‌های این شهرستان برگزار شد. در ابتدای این انتخابات، علی قنبر زمانی سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان کرج ضمن تبریک روز تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی به فعالین این عرصه و تقدیر و تشکر از رئیس جمهور دولت دوازدهم بخاطر حسن انتخاب و نامگذاری روز ۲۲ مرداد به عنوان روز تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی در تقویم رسمی کشور، این انتخاب را حاصل نگاه ویژه رئیس جمهور به سازمان‌های مردم نهاد دانست. قنبر زمانی، رئیس هیات نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد شهرستان کرج در ادامه افزود: حمایت از توسعه کمی و کیفی تشکل‌های اجتماعی و ایجاد فرصت برای فعالیت‌های آنان در فرایند توسعه کشور از اهداف و برنامه‌های دولت است. وی تأکید کرد: این نگاه زمینه‌ساز اثرگذاری هرچه بیشتر و تعامل تشکل‌های اجتماعی و دولت در راستای توسعه پایدار و در مسیر سازندگی کشور است. گفتنی است پس از برگزاری انتخابات و رأی گیری از بین نمایندگان سمن‌ها، در خصوص تعیین نماینده سازمان‌های مردم‌نهاد در هیات نظارت؛ پریوش خوارزمی با اکثریت آرا برای مدت دوسال انتخاب شد.