مهدی خزعلی : این دو عدد سرم که در این روز ها قبول کردم باعث شد که الحمدلله مراسم عروسی تبدیل به عزا نشود و عروسی دخترم زنده باشم!

نگام ، سیاسی _ محمدصالح خزعلی(فرزند دکترمهدی خزعلی) در اینستاگرام خود از آخرین وضعیت خانه و دوری پدر چنین نوشت :
امروز صبح با تماس از دادستانی تهران راهی انجا شدم تا مراحل ازادی پدر را انجام دهم.
پس از تمام شدن مراحل با خیال اینکه الحمدلله امروز ایشان ازاد میشوند به سمت بیمارستان حرکت کردم.
در راه بودم که از دادستانی تماس گرفتند که موضوع ازادی لغو شده است. یک لحظه خشکم زد ، با خود گفتم پس چرا این همه مارا تا انجا کشاندند اگر نمیخواستند ازاد کنند؟
سریع خودمان را به بیمارستان رساندیم و این موضوع را به پدر گفتم و ایشان خبر دادند که قرار است به اوین منتقل شوند.
هیچ کس نمیداند چه اتفاقی افتاده است . ولی پدر با ارامش به من گفتند چه من زنده بودم و چه نبودم مراسم را با شکوه برگزار کنید.
و به مادر گفتند مبادا مراسم دخترم با کمی و کاستی برگزار شود.
میکفتند : این دو عدد سرم که در این روز ها قبول کردم باعث شد که الحمدلله مراسم عروسی تبدیل به عزا نشود و عروسی دخترم زنده باشم.
خانواده ما در شب عروسی خواهرمان در غم دوری و نگرانی سلامتی پدر است و اقایان چپ و راست نگران سر سفره بودنشان!
نوعروس خانه ما به جای شادی مدام اشک به چشم دارد و اینها به فکر راننده های شخصی و سفر های دور دنیایشان این مدت از دوستان زیاد میشنوم که در محافل اصلاح طلب پدر را با الفاظی شبیه دیوانه خطاب میکنند، اری ایشان دیوانه است چرا که بلد نبود سر سفره بنشیند و مشغول چپاول بیت المال باشد!، بلد نبود با لابی و خریدن افراد برای خود پست بگیرد! بلد نبود پیشنهاد وزارت را بپذیرد و دیگر حرف نزند!

بلد نبود جوری صحبت کند که نه سیخ بسوزد و نه کباب!بلد نبود حزب باد باشد و در مقابل همه سر تعظیم فرود بیاورد!
بلد نبود در خفا چیزی بگوید و بالای منبر چیز دیگری !
اکنون کسانی زمام دار و تحلیگر این مسائل شده اند که برای من به شخصه معلوم الحالند.و قسم میخورم اقایان به اصطلاح اصلاحطلب(فرصت طلب) اگر به خاطر سکوت شما برای پدرم اتفاقی بیوفتد دیگر با یک مهدی خزعلی طرف نیستید که شما را رسوا کند ، با خانواده اش طرفید تا دیگر برای مردم دم از تقوا و دین و انقلاب نزنید.
حال نمیدانم اقایان با خود چه فکر میکنند؟
سَیعلَمُ الّذینَ ظَلَموا أَی مَنقَلَبٍ ینقَلِبونَ