قتل شوهر پیش از مراسم عروسی در تهران

نگام ، حوادث _ پرونده زن جوان که از دو سال قبل به اتهام قتل شوهرش در بازداشت به سر می‌برد، با نقض حکم قصاص وی در دیوان عالی کشور بار دیگر به جریان افتاد.

به گزارش رکنا ، دومین روز از سال ۹۴ بود که به بازپرس جنایی تهران با تماس پلیس از مرگ مشکوک مرد جوانی در بیمارستان ضیائیان با خبر و راهی محل شد. تیم جنایی در بیمارستان با جسد مردی به نام سجاد روبه‌رو شدند که با اصابت چاقو به سینه‌اش به کام مرگ رفته بود. بررسی‌ها نشان داد، لحظاتی قبل مرد فوت‌شده با همسرش که طاهره نام دارد در خانه‌اش درگیر شده و پس از حادثه  هم همسرش پیکر نیمه‌جانش را به بیمارستان منتقل کرده است. مأموران در نخستین گام از طاهره تحقیق کردند. وی در بازجویی‌ها مدعی شد که شوهرش خودزنی کرده و او در جریان فوتش دخالتی نداشته است. هرچند طاهره مدعی بود که نقشی در مرگ شوهرش نداشته‌است، اما شواهد و مدارک به‌دست آمده نشان می‌داد وی در قتل  شوهرش دخالت داشته است. در چنین شرایطی مأموران وی را بازداشت کردند. وی گفت: من و شوهرم پسر خاله و دختر خاله بودیم. ما هر دو بعد از عروسی از شهرستان به تهران آمدیم.

از آنجایی که من از شوهرم بزرگ‌تر بودم، بستگانمان به شوهرم زخم زبان می‌زدند و به همین دلیل سجاد همیشه عصبانی بود. روز حادثه در شهرستان عروسی دعوت بودیم و می‌خواستیم به عروسی برویم، اما شوهرم مدام نظرش درباره رفتن تغییر می‌کرد. تا اینکه آن روز با یکدیگر درگیر شدیم. او یک چاقو برداشت و با آن به طرفم آمد، اما من آن را از دستش گرفتم و پنهان کردم. ولی دوباره به آشپزخانه رفت و چاقوی دیگری آورد. در حالی‌که عصبانی بود و فریاد می‌کشید، چاقو را به سینه خودش کوبید.

من که خیلی ترسیده بودم، چاقو را از سینه‌اش بیرون کشیدم و دوان‌دوان بیرون آمدم و از همسایه‌ها کمک خواستم و بعد شوهرم را به بیمارستان رساندیم، اما متأسفانه فوت کرد.

در نهایت پرونده متهم به جرم  قتل شوهرش با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک تهران فرستاده شد. طاهره در جلسه محاکمه در شعبه چهارم دادگاه کیفری حرف‌های قبلی خود را تکرار کرد. اولیای‌دم برای متهم درخواست قصاص دادند و هیئت قضایی هم وی را به قصاص محکوم کرد، اما دیوان عالی کشور رأی دادگاه را نقض کرد و پرونده را برای تحقیقات تکمیلی به شعبه هشتم دادسرای امور جنایی تهران ارجاع داد. صبح دیروز متهم مقابل قاضی ایلخانی موردبازجویی قرار گرفت.

متهم در بازجویی‌ها گفت: روز حادثه او موها و گلوی مرا گرفته بود و من هم صورتش را چنگ زدم به طوری‌که پوست صورتش خراشیده شد. او مرا رها کرد و چاقویی از آشپزخانه برداشت و اقدام به خودزنی کرد.

قاضی ایلخانی پس از بازجویی درباره این پرونده گفت: این پرونده نیاز به تحقیقات بیشتری داشته است و همچنین بازسازی صحنه حادثه لازم بوده با حضور پزشکی قانونی صورت بگیرد تا با توجه به نحوه و زوایه اصابت چاقو به سمت راست سینه و اندازه قد متهم و قد مقتول صحت و سقم حرف‌های متهم مشخص شود. تحقیقات درباره این حادثه از سوی کارآگاهان جنایی ادامه دارد.