معرفی سه وزیر زن در کابینه نشد !!!! آن هم از قضیه رفع حصر /پدرام صفوی

 

آقای روحانی اگر قرار بر نشدن بود که خیلی تفاوت نیست میان نخواستن یا خواستن و نشدن مثلا آقایان اصولگرا نمیخواهند زنان در پست های مهم و کلیدی حضور و نقش فعال داشته باشند ، گیریم آنکه شما می خواهید و میگویید نشد ! در عمل تفاوتی ندارد و اتفاق جدیدی با حضور شما نیفتاده است .

اینکه مردم با آن شور و حرارت پای صندوق حاضر میشوند و به شما ٢۴ میلیون رای داده میشود برای شنیدن این کلمه نشد نیست بلکه برای تحقق خواسته هایشان است ، در مورد قضیه رفع حصر چنان سکوت کرده اید که انگار اصلا از ماجرا خبر ندارید .

آن همه شعار شما در کمپین انتخاباتی و متینگ هایتان در خصوص زنان ، جوانان و بالاخص رفع حصر را فراموش کرده اید یا فقط تاریخ مصرف آنها ٢٩ اردیبهشت بود، تصور ما در خصوص رفتار عملی شما از دو حالت خارج نیست که در هر دو صورت شما مقصر اصلی این ماجرائید ، حالت اول اینکه تمام حرف هایتان برای رای آوردن و گرمی تنور انتخابات بوده است و اصولا اعتقادی به انجام قول هایی که میدهید ندارید که وااسفا ، حالت دوم هم این است که ممکن است علاقه به عمل به وعده هایتان دارید اما موانعی دارید که محقق نمیشود که این حالت باز از دو حال خارج نیست ، اول آنکه شما رئیس جمهور با پشتوانه رای بالا هستید و باید در مسائلی که به آن معتقد هستید و مردم هم آن را پذیرفته اند کوشا و پیگیر باشید و دوم آنکه چرا علنا نمی گویید موانع شما برای نشدن چیست یا کیست ؟ این که نمی شود شما به وعده هایتان عمل نکنید و بگویید نشد پس چرا قبول مسئولیت کردید اصلا چرا وعده و قول دادید !
جناب رئیس جمهور کابینه تان که چنگی به دل نمیزند ، در مورد حصر چندین سال است که هیچ کاری صورت نداده اید و فقط در ایام تبلیغات یادتان میفتد محصورینی مظللوم با سنین بالا و مشکلات زیاد وجود دارند که مطمن باشید اتفاقی برای آنها رخ دهد شما بیشتر از مسبب اصلی حصر (حضرت والا مقام امام خامنه ای ) مسئولید ، چون به مردم قول دادید ، آن هم از نقش زنان در کابینه و توجیح شما که فقط فرمودید نشد ! در خصوص جوانان هم فقط جناب جهرمی از سبد شما درآمده که خیلی نیاز به شرح مسئله در مورد ایشان نیست و ، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل ، اصلا دوست نداریم فکر کنیم که همان حالت اول در مورد شما صدق میکند،، اما البته ناچاریم به این موضوع فکر کنیم ، شما مورد حمایت جوانان ، زنان ، نخبگان ، اساتید و دانشجویان ، و قاطبه مردمی هستید که خواسته هایشان کامل برایتان واضح و مبرهن است ، تا دیر نشده است کاری کنید که مردم از شما هم مانند تنفیذ کننده حکم شما ناامید نشوند ، که چند صباحی میز و حکم و پادشاهی و ریاست در دنیا نمی ارزد به خفت و خواری و ننگ ابدی در تاریخ…