بازنشستگان مشکل معیشتی دارند/ نمایندگان مجلس: همسان‌سازی اجرا خواهد شد

نگام ، کارگری _ بازنشستگان کشوری در چند تجمع اخیر خود خواستار اجرای همسان‌سازی و پرداخت مطالبات مزدی خود شده‌اند. از قرار معلوم نمایندگان مجلس نیز وعده داده‌اند اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را پیگیری خواهند کرد.

به گزارش ایلنا ، جمعی از بازنشستگان کشوری که در روزهای گذشته نسبت به وضعیت معیشتی خود اعتراضاتی برگزار کرده‌اند از برآورده نشدن مطالبات خود انتقاد کردند.

این بازنشستگان می‌گویند: اجرای قانون همسان‌سازی و اجرای صحیح و دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری را از مجلس و دولت خواهانیم.

به گفته این بازنشستگان، نباید بار مشکلات مالی صندوق‌های بازنشستگی بر دوش بازنشستگان و مستمری‌بگیران بیفتد و به بهانه این مشکلات، قوانینی که مصوب شده، ازجمله همسان‌سازی مستمری‌ها اجرایی نشود.

بخش عظیمی از بازنشستگان معترض را فرهنگیان بازنشسته تشکیل می‌دهند. آنها بارها در اعتراض به آنچه وضعیت بد معیشتی می‌خوانند، مقابل مجلس و نهادهای مربوطه تجمع کرده‌اند؛ از قرار معلوم بازنشستگان فرهنگی روز دوشنبه (۶ شهریور) نیز مقابل مجلس تجمع کردند. این بازنشستگان می‌گویند پرداخت مزایای مزدی ما ۶ ماه عقب افتاده‌است؛ علاوه بر این، تعدادی از ما بازنشستگان فرهنگی بابت پاداش پایان خدمت از صندوق بازنشستگی طلبکاریم.

بازنشستگان کشوری می‌گویند: در صورتی که بی‌توجهی به مطالبات ما ادامه پیدا کند، به پیگیری خواسته‌های قانونی خود ادامه خواهیم داد و اعتراضات خود را از همه کانال‌ها دنبال خواهیم کرد.

از قرار معلوم؛ نمایندگان مجلس به این گروه از بازنشستگان تجمع‌کننده وعده داده‌اند در پیگیری مطالبات بازنشستگان به آنها کمک خواهند کرد و اجرای همسان‌سازی به زودی در دستور کار قرار خواهد گرفت.