سمن‌های ازدواج تنها در زمینه فرهنگسازی و ارائه خدمات عمومی فعالیت می‌کنند

نگام ، سازمان های غیردولتی _ مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده گفت: کار اصلی سمن های ازدواج، ترویج، فرهنگ سازی و ارائه خدمات عمومی است.

به گزارش خبرگزاری آنا، ناصر صبحی، مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده با بیان این مطلب در جریان بازدید از سمن «خرد مینو» تصریح کرد: سازمان‌های مردم نهاد جوانان فعال در حوزه ازدواج از فعالیت تخصصی، ارائه مشاوره و مداخله خودداری کنند؛ چرا که این فعالیت تخصصی، رسالت و ماموریت حرفه‌ای مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم بنیان خانواده است.

صبحی با بیان اینکه سمن‌های ازدواج مکمل مراکز تخصصی مشاوره هستند، خواستار هم افزایی، همکاری و ارتباط تنگاتنگ آنان با یکدیگر شد.

در این دیدار مهدی یدالهی،دبیر سمن خرد مینو با تشریح فعالیت‌ها و اقدامات،خواستار حمایت وزارت برای توسعه برنامه‌ها شد.