اعتراض جداگانه کارگران هپکو و آذر آب در شهر اراک

نگام ، کارگری _ صبح دیروز چهارشنبه (۸ شهریور ماه) کارگران دو کارخانه هپکو وآذر آب اراک در اقدامی جداگانه به صورت همزمان در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت مطالبات مزدی معوق خود مقابل ساختمان استانداری ومیدان شهدای اراک تجمع کردند.

به گزارش  ایلنا، صبح چهارشنبه (۸ شهریور ماه) گروهی از کارگران دوکارخانه هپکو و آذرآب به دلیل مطالبات صنفی خود به صورت جداگانه تجمعاتی را مقابل ساختمان استانداری و میدان شهدا (باغ ملی ) شهر اراک برپا کردند.

برپایه این اطلاعلات؛ تعداد کارگران حاضر در هرکدام از این دو تجمع دست‌کم تا چند صد نفر برآورد می‌شود. آنها پیش از این نیز برای دریافت مطالبات صنفی خود تجمعات مشابهی را برپا کرده بودند.

گفته می‌شود کارگران کارخانه آذر آب اراک نزدیک به ۵ ماه معوقات مزدی دارند. در مورد کارگران کارخانه هپکو نیز گفته می‌شود که از دی ماه سال ۹۵ مطالبات مزدی خود را به صورت کامل دریافت نکرده‌اند.

در مورد مطالبات بیمه‌ای هر دو گروه این کارگران؛ نیز صحبت از بدحسابی کارفرمایان آنها در برابر سازمان تامین اجتماعی مطرح است، به طوری که دفترچه بیمه آنها به سختی تمدید می‌شود.