اژه ای ، دروغگویی برای تمام فصول / میترا باستانی

از میان مسئولین و قضات دستگاه قضا در دو دهه اخیر ، بعضی هایشان در میان مردم شهرت بیشتری داشته اند که البته این شهرت عموما از وجه منفی آن بوده است، بهمین دلیل با یادآوری نام آنان آمیزه ای از نفرت و حقارت به ذهن شنونده رسوب می کند .
محمد یزدی را با آن عصبانیت ها و تندمزاجی هایش در نماز جمعه می شناسیم که مدام به روزنامه ها می تاخت و در فضای بهاری و رویش رسانه های مکتوب در اواخر دهه هفتاد آنان را به قارچ تشبیه کرده و تهدید به بستن می کرد. او در انتخابات خبرگان با مشت آهنین مردم مواجه و به حاشیه رانده شد
سعید مرتضوی دادستان همان ایام تهران، بازوی یزدی و چماقداران اصولگرا در توقیف مطبوعات بود که به «جلاد مطبوعات» شهرت داشت. او هم اکنون چون فواره ای سرنگون شده از سریر عزت به حضیض ذلت افتاده است.
قاضی صلواتی و قاضی مقیسه نام های نکبت بار دیگری هستند که با بند و شلاق و زندان و شکنجه و نقض حقوق انسانی همراه شده اند.
از میان این عناصر ناهموار ، محسنی اژه ای حکایت دیگری است. نام او قبلا در بحبوهه قتل های سیاسی بعنوان یکی از آمرین و هماهنگ کنندگان پشت پرده آن جنایات بر سر زبان ها افتاد و در قضیه محاکمه کرباسچی هم بعنوان عروسکی توصیه پذیر، مجری نمایشنامه ای بود که او نقش اول آن را بازی میکرد.
اژه ای در تمام این سالها چه در لباس وزارت و چه در لباس قضاوت مظهر دروغ گویی بوده است. شخصیت او با دروغ و دغل پیوند خورده است. چه آن زمانی که با نسبت سازی دروغین به کرباسچی، محاکمه را خودخواسته پیش می برد، و چه زمانی که در پوشش وزارت مروج این رذیله بود.
از زمان انتصاب ایشان به سخنگوی دستگاه قضا، ناراستی و دروغ گویی هم به شاخص های منفی این قوه افزوده شده است. او حالا در نشست های خبری هفتگی خود انبانی از دروغ را تحویل مخاطبان خود می دهد بی آنکه به کنجکاوی مردم و واکنش آنها اعتنایی داشته باشد
چند هفته پیش بقایی آشکارا شخصیت او را برملا کرد و گفت که اژه ای دروغ می گوید مثل زمانی که وزیر اطلاعات بود و دروغ می گفت
امروز برگ دیگری از مثنوی دروغگویی های او ورق خورد. او امروز مجبور شد به جمع آوری نیروهای امنیتی از کنار خانه کروبی اعتراف کند آنهم در حالیکه یکهفته قبل به دروغ آن را انکار کرده بود.
نکته جالب سخنان امروز او ماجرای خرید خانه ای جدید توسط یکی از محصورین و نقل مکان به آن جا بود.
اکنون کافی است یک هفته دیگر صبر کنید. خواهید دید چوپان دروغگوی قصه ما، داستانسرایی امروزش را تغییر خواهد داد، او احتمالا هفته اینده با بی حافظگی، ماجرای خرید خانه را فراموش خواهد کرد و خواهد گفت که بخاطر ملاحظات امنیتی جای یکی از محصورین را تغییر داده است.
چه خوب گفت میرحسین موسوی :
« با پدیده‌ای مواجه هستیم که توی چشم آدم زل می زند و خیلی راحت دروغ می گوید…»