با مساله نقض حقوق بشر برخورد دوگانه نکنیم ، خون غربی ها از مردم میانمار رنگین تر نیست / سید احمد شمس

 

من تعجب می کنم از سردمداران برخی کشورها از جمله حاکمیت ایران که در قبال مساله حقوق بشر برخورد دو گانه ای دارند ، مثلا کشته شدن افراد در یمن و بحرین و ….. فاجعه است اما در میانمار هرگز.

کلا سکوت جامعه جهانی در قبال این نسل کشی و فراموشی مساله نقض حقوق بشر در این ماجرا از سوی جامعه جهانی قابل تامله.


و هم چنین تعجب می کنم از برخی دوستان که در قبال حوادث ترویستی مثل فرانسه ، پروفایل فیس بوک و توییتر خودشون رو به پرچم فرانسه مزین می کنند اما وقتی به کشتار وسیع در افغانستان یا نسل کشی در میانمار میرسه سکوت جالبی پیشه می کنند.

البته ناگفته نماند که اقدامات تروریستی در فرانسه ، اسپانیا و انگلستان و …. قطعا محکوم هست و باید با بازماندگان آسیب دیدگان این حوادث همدردی کرد اما همدردی با مردم مصیبت زده میانمار هم اقدامی حقوق بشری از نوع ناب و خالصش هست نه از نوع ریاکارانه.