آرنولد_شوارتزینگر در شرح این تصویر غمگینانه و اندوهناک نوشته است ” چقدر زود گذشت” / ادامه در متن

آرنولد_شوارتزینگر در شرح این تصویر غمگینانه و اندوهناک نوشته است ” چقدر زود گذشت”

دلیلی که او این جمله اندوهگین را نوشته است به خاطر پیری و ناتوانی نیست… : وقتی او فرماندار کالیفورنیا بود و همین هتلی که مجسمه اش در آن قرار دارد را افتتاح می کرد، مالک هتل به او گفت، هر زمانی که اراده کنید و به این هتل بیایید اتاق شما رزرو می باشد و کارکنان در خدمت شما هستند. الان که دیگر فرماندار نیست و آن شهرت و قدرت را ندارد، به همان هتل رفت تا شبی را بگذراند، پذیرش هتل به ایشان گفت، ببخشید تمام اتاق های ما از قبل رزرو شده است و ما هیچ اتاق خالی برای شما نداریم.
او کیسه خوابی با خود آورد و در زیر مجسمه خودش در مقابل هتل خوابید
و تصویر آن را منتشر کرد و در توضیح آن نوشت:
هیچ گاه به قدرت، موقعیت و هوش خود مغرور نشوید؛ چون هیچ کدام این ها برای همیشه پایدار نخواهد بود حتی برای اسطوره ای مثل آرنولد.