طرح ساماندهی کودکان دارای والدین زندانی درالبرز

نگام ، سازمان های غیردولتی _ مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری البرز افزود: راه اندازی مهد کودک در کنار زندان و بررسی موارد حقوقی دراین زمینه از جمله مصوبات شورای سیاستگذاری این اداره کل بود .

به گزارش ایرنا ، الهه ابوالحسنی افزود: تشکیل کمیته ای متشکل از نمایندگان سازمان زندان ها، دادگستری، دفتر امور بانوان و خانواده استانداری البرز، سمن ها و بهزیستی از دیگر مصوبات این شورا بود.
وی ادامه داد: یکی از پیشنهادات به این شورا گرفتن مجوز از بهزیستی برای نگهداری از کودکان است چراکه تشکل های اجتماعی برای هزینه معیشت و آموزش این کودکان اعلام آمادگی داشته اند .
این مسئول گفت: بنابراین درتلاش هستیم با استفاده از ظرفیت هرچه بیشترتشکل های غیردولتی با تربیت صحیح این کودکان زمینه را برای حضور سالم آنان در جامعه فراهم کنیم.