میرسلیم: وزارت کشور بی‌درنگ به فکر اصلاح قانون انتخابات باشد

نگام ، سیاسی _ سید مصطفی آقامیرسلیم با اشاره به ضرورت اصلاح قانون انتخابات تاکید کرد: وزارت کشور بی درنگ در فکر اصلاح قانون انتخابات باشد.

به گزارش ایلنا، سید مصطفی آقامیرسلیم با اشاره به ضرورت اصلاح قانون انتخابات در توییتر خود نوشت:

وزارت کشور بی درنگ در فکر اصلاح قانون انتخابات باشد.

وقتى در تهران بیش از۴٠٪ مردم نمى توانند نماینده داشته باشند به مشارکت عمومى خدشه وارد مى آید.

 

photo_۲۰۱۷-۰۹-۰۶_۲۳-۵۲-۴۸