چرا “میراث بر” آیت الله خمینی درگذشت دکتر یزدی را تسلیت نگفت؟ / حسین علیزاده

 

درگذشت مرحوم دکتر یزدی گویا بمثابه طوفانی بود که چهل سال غبارخفته انقلاب را دوباره بر هوا برد. اینک از کوران انقلاب اسلامی چهار دهه گذشته ولی حتی نسل هایی که آن روزگاران را ندیده اند در موضع موافق و مخالف آن رویداد که دکتر یزدی در آن نقش موثر ایفا کرده بود، به اظهار نظر پرداختد. درگذشت او با مرور عکس ها و فیلم های نوفل لوشاتو همراه بود که اینبار مرکز توجه نه “آیت الله” بلکه دستیار خوش سیما و خوش پوش و خوش سخن کنار دست او بود که اینک رخت از جهان بر بسته است.

مخالفانش می گویند اگر او و امثال او پای آیت الله را به جهان آزاد نگشوده بودند محال بود که نطفه جمهوری اسلامی منعقد شود. اما، طنز تاریخ نیز عیناً در همین جاست که سینه چاکان امروز جمهوری اسلامی حاضر به اعتراف به این حقیقت عریان در نقش دکتر یزدی در انقلاب نیستند که هیچ؛ بعضا از ارسال یک پیام تسلیت خشک و خالی نیز امتناع ورزیده اند.

آیت الله خامنه ای که اینک “میراث بر” سلف خود است دکتر یزدی را حتی به اندازه فتحی شقاقی (رهبر جهاد اسلامی فلسطین که توسط اسرائیل ترور شد) وقعی ننهاده و برای او پیام تسلیتی نفرستاد.

رهبر جمهوری اسلامی در تجلیل از فتحی شقاقی او را “مجاهد مؤمن‌ و شجاع‌ و متفکر و مخلص‌، و یکی‌ از چهره‌های‌ درخشان‌ فجر مبارزات‌ اسلامی” در فلطسین توصیف کرد. این در حالی است که او از کنار فوت دکتر ابراهیم یزدی که همین نقش را در انقلاب اسلامی ایفا کرد، به سادگی گذر کرده است.‌

اما، در میان آن هجمه بر دکتر یزدی از سوی کسانی که او را مسبب انعقاد نطفه جمهوری اسلامی می دانند و آن کسان دیگر که در انکار او حتی از ارسال پیام تسلیتی خودداری کرده اند، حسن روحانی در مقام رییس جمهور پیام تسلیتی فرستاد تا از کنار درگذشت مشاور آیت الله در فرانسه به سادگی نگذشته باشد. حسن روحانی در پیام تسلیت خود کوتاه ولی گویا به نقش موثری دکتر یزدی در انعقاد نطفه انقلاب اشاره کرد و نوشت:”وی در ایام هجرت امام راحل به فرانسه در کنار آن حضرت بود و بعد از پیروزی انقلاب نیز در دستگاه اجرایی و مجلس شورای اسلامی انجام وظیفه نمود.”

از قضا آنچه حسن روحانی از آن به عنوان “دستگاه اجرایی” نام برده، اشاره به پست های کلیدی همچون عضویت در شورای انقلاب، تصدی وزارت خارجه و معاونت نخست ‌وزیر در دولت موقت انقلاب است. چنین موقعیتی در کوران انقلاب در دستیاری آیت الله در فرانسه و پس از انقلاب در شورای انقلاب و دولت موقت چنان عنوان بزرگی است که انسان را به تامل وا می دارد که چرا و به چه دلیل رهبر کنونی جمهوری اسلامی حتی به قدر فلان امام جمعه و فلان آیت الله بی نام ونشان که برایش پیام تسلیت فرستاده، نام و یاد ابراهیم یزدی را پاس نداشت؟

دستیار آیت الله در فرانسه هرگز به اندازه قائم مقام رهبری زلزله سیاسی در ایران راه نیانداخت. او راه صبوری و شکوری پیشه کرد ولی چگونه است که آیت الله خامنه ای برای مرحوم آیت الله منتظری پیام تسلیت هرچند طعنه آمیز فرستاد ولی در درگذشت این عنصر موثر انقلاب اسلامی (پیش از انقلاب و پس انقلاب) به گواه آنچه اینک رییس جمهور ایران اذعان داشته، کوتاهی ورزیده است؟

به بیان دیگر از میان این دو تن یعنی خامنه ای که از یزدی حتی به اندازه فتحی شقاقی هیچ یادی نکرد و حسن روحانی که از یزدی با عنوان پر طمطراق “پیشگام مبارزه در ایام هجرت امام” یاد کرده، قطعا یکی بر سبیل خطاست.

دکتر ابراهیم یزدی یا چنان بی قدر و منزلت بود که خامنه ای حتی از یک تسلیت خشک و  خالی امتناع ورزیده یا چنان پر درخشش بود که روحانی او را یار “ایام هجرت امام” توصیف کرد.

داوری میان این دو رویکرد درباره نقش دکتر ابراهیم یزدی در انعقاد نطفه جمهوری اسلامی، نیازمند هیچ تحقیق و پژوهشی نیست. تک تک روزهای نوفل لوشاتو نشان می دهد که کدام کس در کنار بنیانگذار جمهوری اسلامی بود و کدام کس نبود؟ ترکیب شورای انقلاب، نشان می دهد که کدام کس در کانون سرفرماندهی انقلاب بود و کدام کس نبود؟ همچنان که تاریخ گواهی می دهد که کدام کس در جمع اندک تیزبینان مخالف اشغال سفارت امریکا بود و کدام کس نبود؟

دولت موقت و ازجمله ابراهیم یزدی در مخالفت با اشغال سفارت امریکا از مقام خود استعفا دادند، اما، در همان هنگام سید کم نام و نشانی به نام علی خامنه ای به “لانه جاسوسی” سر می زد. او هرگز در نوفل لوشاتو نبود همچنان که در جمع اعضای موثر شورای انقلاب نیز از او نامی نیست. اما اینک او “میراث بر” آیت الله خمینی است که حتی از پیام تسلیتی بابت فوت دکتر ابراهیم یزدی امتناع ورزیده است.

رمز “صبوری و شکوری” زنده یاد دکتر ابراهیم یزدی شرح حال مادری است که پس از نه ماه رنج بارداری و دردِ بر زمین نهادن فرزند خود، نشست و با چشمان خود دید که آن مولود را “مادری تقلبی” ربوده است.