پس از رسانه‌ای شدن آگهی فروش کلیه؛ مشکلات در مس چهارگنبد حل شد/پرداخت معوقات و وعده اجرای طرح طبقه‌بندی

نگام، کارگری – بخشی از معوقات کارگران مس چهارگنبد سیرجان در روزهای گذشته پرداخت شده است. قرار است گروه‌های شغلی براساس طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرایی شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اوایل شهریور ماه مجتمع مس چهارگنبد خبرساز شد؛ کارگران این مجتمع که چند ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده داشتند، تجمع اعتراضی برپا کردند و با نصب پلاکاردی اعلام کردند که حاضرند برای تامین معاش خانوار، کلیه‌های خود را بفروشند.

این آگهی و اعتراض کارگران مس چهارگنبد به شدت رسانه‌ای شد؛ در همان روزها رئیس اداره کار سیرجان از قرار بازرسی از مجتمع و رسیدگی به اوضاع کارگران خبر داد.

حالا بعد گذشت دو هفته، رئیس شورای اسلامی کار مس چهارگنبد می‌گوید: اوضاع خیلی بهتر شده؛ بخشی از مطالباتمان پرداخت شده و باقی را هم قرار است در همین روزها بپردازند.

به گفته شهسواری، بعد از بازدید رئیس اداره کار سیرجان از مجتمع، ورق برگشته و اوضاع تغییر کرده است؛ حقوق تیرماه را داده‌اند و دستمزد شهریور را هم همین روزها می‌پردازند.

شهسواری می‌گوید: در ارتباط با گروه‌های شغلی نیز، قرار شده طبقه‌بندی مشاغل اجرایی شود و به مزایای مزدی کارگران افزوده شود؛ پیش از این یکی از اعتراضات کارگران مجتمع مس چهارگنبد، پایین بودن دستمزدها و عدم اجرای طبقه‌بندی مشاغل بود.

شهسواری امیدوار است که همین روزها براساس وعده‌های داده شده، دریافتی کارگران مس چهارگنبد افزایش پیدا کند.