ترکیه اسرائیل را محکوم کرد

نگام ، بین الملل _ وزارت امور خارجه ترکیه، به ساخت واحدهای مسکونی غیر قانونی یهودی نشین واکنش نشان داد.

به گزارش تی آر تی فارسی ، وزارت امور خارجه ترکیه، به تایید ساخت واحدهای مسکونی غیر قانونی یهودی نشین از سوی اسرائیل، واکنش نشان داد.

در بیانیه کتبی صادر شده از وزارت امور خارجه ترکیه، تایید ادامه روند ساخت ۵۰۰ واحد مسکونی غیر قانونی علاوه در بیت المقدس که تحت اشغال اسرائیل میباشد، محکوم شد.