پای”نخاله ساختمانی”روی گلوی محیط زیست لنجان/سیما و منظر شهری فدای تخلیه نخاله های ساختمانی

نگام ، سازمان های غیردولتی _ رئیس اداره محیط زیست شهرستان لنجان گفت: سمن ها می توانند با همکاری شهرداری و آموزش و پرورش و مدیران دستگاه های اجرایی نقش آموزش را عهده دار شوند چراکه فعالیت گروه های مردمی به صورت داوطلبانه و خیرخواهانه و بدون کوچکترین چشم داشتی است.

به گزارش ایمنا ، محمدی در نشست کارگروه تخصصی پسماند شهرستان لنجان با موضوع ساماندهی دفن نخاله های ساختمانی شهرها و روستاهای شهرستان لنجان اظهار کرد: ضایعات ساختمانی نتیجه ساخت و ساز، بازسازی و تعمیر، تخریب تاسیسات و سازه ها و همچنین ناشی از تسطیح و گود برداری زمین محل پروژه است.

وی افزود: هرچند ضایعات ساختمانی و عمرانی خطرات کمتری نسبت به مواد زائد شهری برای سلامت بشر و محیط زیست دارند ولی دفن بیرویه و مدیریت ناصحیح این مواد میزان خطر آنها را افزایش می کند لذا مدیریت بهینه نخاله های ساختمانی برای حفاظت از محیط زیست امری ضروری است.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان لنجان تصریح کرد: یکی از چالش‌های محیط زیستی امروز کشور و به‌ویژه شهرستان لنجان حجم بسیار زیاد زباله و نخاله‌های ساختمانی است که در سالهای اخیر به علت گسترده‌تر شدن و تغییرات در معماری ساختمان‌ها و تخریب سازه‌های فرسوده در اکثر شهرها و روستاهای شهرستان به چالشی مهم برای محیط‌زیست شهرها و روستاهای این شهرستان تبدیل‌شده است.

وی ادامه داد: این مسئله در حالی است که عدم مدیریت صحیح نخاله‌های ساختمانی می‌تواند به یکی از آلودگی مهم شهری تبدیل‌شده و ازلحاظ زیبایی‌شناختی نیز تأثیر بسیار منفی به روحیه شهروندان تحمیل کند.

محمدی اضافه کرد: از سوی دیگر، در سال‌های اخیر نقاط مختلف بخصوص ورودی و خروجی شهرهای شهرستان لنجان با نخاله‌های سرگردان به بدترین شکل ممکن اشغال‌شده و در برخی از نقاط شهر نیز نخاله‌های ساختمانی بر آلودگی منظر این شهر افزوده است.

وی عنوان کرد:نخاله های ساختمانی با وجود خطراتی که برای محیط زیست و به ویژه تاثیرات سوئی که در افزایش موش های شهری دارد، جزو زباله های عادی به شمار می رود که شهرداری ها وظیفه، جمع آوری و ساماندهی آنها را بر عهده دارند.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان لنجان بیان کرد: با وجودیکه متولی ساماندهی این زباله ها مشخص است اما تخلفاتی که از سوی سازندگان ساختمان ها در شهرها مشاهده می شودکه این مسئله سبب شده تا نخاله های ساختمانی به جای مدیریت، در گوشه و کنار شهرها، تخلیه شده و زندگی مردم را با مخاطرات زیست محیطی و بهداشتی مواجه سازد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت منابع طبیعی و حفظ سرمایه های ملی برای نسل های آینده و همچنین حفظ محیط زیست، مدیریت دورریزهای ساختمانی اهمیت و ضرورت دارد چراکه با داشتن مدیریت صحیح و برنامه کارآمد و کاهش حجم دورریزهای ساختمانی نه تنها از هدر رفتن منابع طبیعی و سرمایه های ملی جلوگیری می شود بلکه هزینه های اضافی و جانبی نیز کمتر شده و به لحاظ اقتصادی سودمند است.

محمدی اذعان کرد: متأسفانه شیوه‌های سنتی و ساخت و نبود الگوهای تولید سبزساختمان‌ها باعث شده است که بسیاری از مصالح ساختمانی تحت تأثیر این شیوه‌های نادرست در زمان اجرا اتلاف شود و براساس برآوردها حدود ۳۰ درصد از نخاله‌های ساختمانی در زمان اجرا ایجاد می‌کنند و به حجم نخاله‌های ساختمانی افزوده می‌شود.

وی متذکر شد: سمن ها نقش بسیار مهمی را در آموزش و فرهنگ سازی به عموم مردم برعهده دارند چراکه بخش عظیمی از این حجم زباله به عدم آگاهی مردم مربوط می شود و اینکه عموم مردم از عوارض نخاله های ساختمانی که امروز به راحتی رها می کنند مطلع شوند و بدانند چرخه زندگی خود انسان را دچار اختلال می کند و در نهایت منجر به از بین رفتن طبیعت و به خطر افتادن سلامت بشر خواهد شد یقینا همکاری لازم را خواهند داشت.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان لنجان افزود: از سوی دیگر سمن ها می توانند با همکاری شهرداری و آموزش و پرورش و مدیران دستگاه های اجرایی نقش آموزش را عهده دار شوند چراکه فعالیت گروه های مردمی به صورت داوطلبانه و خیرخواهانه و بدون کوچکترین چشم داشتی است آموزش چهره به چهره در مناسبت های خاص می تواند آگاهی مردم را در زمینه محیط زیست و لزوم پاک نگه داشتن آن پررنگ جلوه دهد.

وی تاکید کرد: همچنین در برنامه های نمادین با همکاری شهرداری با نصب بنرهای آموزشی این تاثیر را در بین مردم مطلوب تر ارائه دهند و از سوی دیگر با عوامل تخلیه نخاله های ساختمانی در حریم شهرها و روستاها برخورد جدی شود