ممانعت از ورود زنان ایرانی و عدم منع ورود زن سوری به ورزشگاه آزادی! / پدرام صفوی

تصاویری که از ورزشگاه آزادی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد نشان داد که برخلاف قوانین سختگیرانه‌ای که برای ممانعت از ورود بانوان کشورمان( که محجبه هم هستند) اعمال می‌شود در حق شهروندان سوری و بانوان این کشور اعمال نشده است و جالب آنکه حجاب نیز از جانب زنان سوری رعایت نشده است!!!

 

تناقض و بی‌عدالتی در اینجا نه تنها به اوج می‌رسد که منطق سست پیشین در منع حضور زنان نیز بیش از گذشته رخ می‌نمایاند.

 

اگر حضور زن، موجب مفسده‌ای است چرا خوف این مفسده فقط با حضور زن محجبه ایرانی است و آیا حضور زن سوری که تازه، حجاب را هم از سر بر‌می‌دارد موجب مفسده نمیشود !!

اگر توجیه این است که آن تماشاگر خارجی است، این امر مسلم که :«اینجا ایران است و شهروند خارجی هم ملزم به رعایت قوانین کشور میزبان» را چه می‌کنید؟

 

برخی بانوان ایرانی حاضر در محل ادعا کرده‌اند که اگر پرچم سوری داشتند، منعی برای ورود نبود و حتی مدعی‌اند که در ورودی استادیوم، دلسوزانه به این ترفند هم توصیه شده‌اند اما حاضر به دست‌کشیدن صوری از هویت ایرانی خود نبوده‌اند. نمی‌دانم این ادعا تا چه حد درست است اما به شکل منطقی می‌توان تصور کرد که با وجود حضور زنان سوری، اگر کسی چنین ترفندی بزند، احتمالا کارگر می‌افتد و همین هم باعث تاسف است زیرا درست در زمانی که بانوی ایرانی مفتخر به ایرانی بودن است یا باید از حق حضور در ورزشگاه محروم شود یا به وسوسه دروغ گفتن بیفتد. و اساسا چرا زن ایرانی نمیتواند با پرچم کشور خودش وارد ورزشگاه آن هم در کشور خودش بشود اما با پرچم غیر می تواند!!!!!

 

نکته تلخ‌تر این ماجرا آنجاست که اگر مثلا زن ایرانی حق برخی حداقل ها مانند حق رانندگی، حضور در اجتماعات، عالم سیاست یا نظایر آن را نداشت، خود را با این خیال آرام می‌کردیم که این محرومیت هم کنار همان ، اما استثناء کردن یک مورد خاص که تفاوتی با دیگر عرصه‌ها ندارد و گاهی چون امروز به بی عدالتی محض و احساس سرخوردگی تبدیل می‌شود، غیرقابل پذیرش و تلخ‌تر است.
نکته آخر هم اینکه، از جناب آقای روحانی که تدوین گر منشور حقوق شهروندی (فعلا در حد طریق ارسال پیامک به مردم) بودند و در شعارهای انتخاباتی مدام بر حقوق زنان پافشاری میکردند انتظار میروند به طور جد به حل کردن این قبیل از مسائل که باعث سرخوردگی جوانان ما میشود ورود نمایند ، و از حداقل ها برای شادی جوانان وطن دریغ ننمایند.