در حاشیه جلسه هیات دولت؛ رحمانی فضلی: در تلاش هستیم اگر شرایطش فراهم شود از بانوان در جایگاه استانداران استفاده کنیم

نگام ، سیاسی _ در جلسه امروز هیات دولت ٧ نفر از استانداران انتخاب شدند، ۴ نفر از استانداران فعلى جابه جا شدند و ٣ استاندار جدید نیز انتخاب شدند.

 رحمانى فضلى وزیر کشور در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در تلاش هستیم اگر  شرایطش فراهم شود از بانوان در جایگاه استانداران استفاده کنیمدر جلسه هیات دولت ٧ نفر از استانداران انتخاب شدند، ۴ نفر از استانداران فعلى جابه جا شدند و ٣ استاندار جدید نیز انتخاب شدند

در دوره جدید بر اساس ارزیابی هایی که از عملکرد استانداران داریم نسبت به جابه جایی یا تغییر انها اقدام می کنیم البته تعدادی بر اساس نظر خودشان شرایط ادامه همکاری را به دلایلی ندارند

بر اساس قولی که داده بودیم تغییرات استانداران تا پایان شهریورماه انجام می شود

در تلاش هستیم اگر امکان و شرایطش فراهم شود از بانوان در جایگاه استانداران استفاده کنیم