پس از واکنش و فشار مجازی وزیر ارتباطات، رئیس هیات مدیره مخابرات گروهی برای بررسی مشکل کارمند معترض به ارومیه اعزام کرد

نگام ، سیاسی _ رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران پس از واکنش وزیر ارتباطات نسبت به عکسی مبنی بر برخورد شرکت مخابرات با یکی از کارمندان معترض، گفت : تیمی برای بررسی این  مشکل به اورمیه اعزام می شوند تا موضوع را سریعا پیگیری کنند و مشکل مرتفع شود.  

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران دکتر قنبری با بیان این مطلب افزود : شرکت مخابرات ایران همواره باور دارد بخش بزرگی از توان ارتباطات کشور به سرمایه انسانی آن وابسته است و در جهت حفظ سطح اشتغال و حقوق کارکنان خود کوشیده است.

وی با بیان اینکه  مبنای سیاست ها و فعالیت های شرکت مخابرات ایران توجه به  اعتبار و جایگاه نیروی انسانی  است اظهارداشت : تلاش می کنیم که این موضوع شفاف و مشخص شود تا تامین امنیت شغلی افراد تضمین گردد .

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران با تاکید بر اجرای حق وحقوق کارکنان بر اساس قانون ، توسط شرکت مخابرات ایران گفت : این شرکت بنا به مسئولیت اجتماعی و تعهد سهامداران به شرایط قرارداد خصوصی‌سازی، سطح اشتغال را ثابت نگه داشته، از تعدیل نیروی انسانی خودداری کرده است .