اعتراض ترکیه به حمایت دادگاه بلژیک از گروه پ.ک.ک

نگام ، بین الملل _ وزارت امور خارجه ترکیه حکم دادگاه استیناف بلژیک به نفع گروه تروریستی پ.ک.ک را باعث تضعیف مبارزه با تروریستم در اروپا و جهان دانست.

به گزارش آناتولی فارسی ، وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار بیانیه ای به حکم دادگاه بلژیکی درمورد ۳۶ فرد و سازمان از جمله سرکرده گروه تروریستی پ.ک.ک در اروپا در راستای مبارزه با تروریسم اعتراض کرد.

در این بیانیه همچنین تصریح شده است:

این تصمیم عبرت آمیز دادگاه بلژیک در حمایت از تروریست هایی که امنیت و منافع ترکیه را هدف قرار داده اند، بار دیگر نشان داد که بروکسل حلقه بسیار ضعیفی در مبارزه با تروریسم در اروپا و جهان است.

این حکم دادگاه بلژیک قابلیت ارجاع به دادگاه عالی این کشور را دارد، زیرا اختلاف قانونی مرتبط با این حکم هنوز به پایان نرسیده است.

دولت ترکیه این حکم غیرقابل قبول را در دادگاه تجدیدنظر نیز پیگیری خواهد کرد. این حکم به طور آشکار امنیت ملی ترکیه را هدف گرفته است.

این قبیل تصمیمات، مبارزه با تهدیدات تروریستی که در بلژیک و اروپا نیز در حال گسترش است را نیز تضعیف خواهد کرد».

گفتنی است که دادستانی بلژیک کیفرخواست خود در رابطه با پرونده ای که رسیدگی به آن از سال ۲۰۱۰ آغاز شده بود را در اکتبر سال ۲۰۱۵ به دادگاه ارائه کرد.

بر اساس کیفرخواست دادستانی بلژیک، پ.ک.ک متهم به جداکردن کودکان و نوجوانان از خانواده ها و آموزش به آنان در کمپ های بلژیک، یونان و عراق است. همچنین برخی از آنها نیز به باج خواهی متهم شده اند.

طبق حکم جنجالی دیروز دادگاه استیناف بلژیک دادگاه های این کشور حق ندارند ۳۶ فرد و موسسه از جمله سرکردگان گروه تروریستی پ.ک.ک در اروپا همچون «رمزی کارتال» و «زبیر آیدار» را در چارچوب قوانین مبارزه با تروریسم محاکمه کنند.