ترکیب هیات مدیره ستاد توان‌افزایی سمن‌ها مشخص شد

نگام ، سازمان های غیردولتی _ در جلسه علنی روز سه شنبه ترکیب هیات مدیره ستاد توان افزایی (سمن ها) مشخص شد.

به گزارش مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه برای ترکیب هیات مدیره ستاد توان افزایی سمن ها رای گیری شد که از کمیسیون فرهنگی اجتماعی حسن خلیل آبادی و حجت نظری کاندیدا شدند که پس از رای گیری خلیل آبادی با ۲۱ رای و نظری با ۲۰ رای از کمیسیون فرهنگی اجتماعی انتخاب شدند.

همچنین در ادامه ناهید خداکرمی از کمیسیون محیط زیست، شهبانو امانی از کمیسیون حمل و نقل و مجید فراهانی از کمیسیون برنامه و بودجه انتخاب شدند که در این خصوص نیز رای گیری شد.

فراهانی در جریان رای گیری با بیان اینکه سمن ها متولی خاصی ندارند، گفت: باید بتوانیم از شهر تهران هماهنگی برای توان افزایی سمن ها ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: باید بتوانیم مشارکت های مردمی را به سمت سمن ها هدایت کنیم.

پس از رای گیری خداکرمی با ۱۹ رای امانی با ۱۸ رای و فراهانی با ۱۸ رای انتخاب شدند.