مرگ کارگر فولاد قزوین بر اثر برق گرفتگی

نگام ، کارگری _  در کارخانه فولاد قزوین؛ از مرگ یکی از کارگران این کارخانه بر اثر برق گرفتگی خبر دادند.

به گزارش ایلنا، روز پنجشنبه (۲۳ شهریورماه) یکی از کارگران کارخانه فولاد قزوین به نام «رضا نادرلو» که بیشتر از ده سال در این واحد مشغول کارگری بود، در قسمت سالن کارخانه فولاد قزوین حین انجام کار بر اثر برق گرفتگی دچار ایست قلبی شد و جان باخت.

کامران سلیمانی (رئیس بیمارستان تأمین اجتماعی تاکستان) با تایید خبر برق گرفتگی منجر به فوت یکی از کارگران کارخانه فولاد قزوین گفته است: روز پنجشنبه مرد ۴۳ ساله‌ای که دچار برق گرفتگی شده بود؛ به بیمارستان تاکستان منتقل شد.

وی با بیان اینکه این مرد قبل از ورود به بیمارستان فوت کرده بود، افزود: البته مشخص نشده که فرد پس از برق گرفتگی به علت طول مسیر دچار مرگ شده یا شدت برق گرفتگی بسیار بالا بوده است.

به گفته وی، علت اصلی فوت این کارگر باید توسط پزشکی قانونی، بررسی و اعلام شود.