تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به سال ۹۷ موکول شد

نگام سازمان های غیردولتی _ عضو مجمع نمایندگان تهران درباره زمان نهایی شدن لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان گفت: ممکن است لایحه مذکور تا پایان سال جاری در کمیسیون قضائی مجلس نهایی شئود اما تصویب آن به سال ۹۷ موکول خواهد شد.

به گزارش سلامت نیوز ،طیبه سیاوشی درخصوص آخرین وضعیت بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان اظهارداشت: در مشمول زمان طول کشیده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بررسی مفاد لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان زمان بر است، تأکید کرد: نظرات مختلفی که در بررسی این لایحه مطرح می شود، بررسی و اعمال می شود.

وی همچنین با اشاره به پتانسیل سمن های فعال حقوق کودکان و نوجوانان گفت: نکته ای که همه مسئولان و به ویژه مجلس باید به آن توجه کنند، بحث سمن های فعال در حوزه کودکان است که نقش مهمی در اجرای این لایحه دارند.

این مجمع نمایندگان تهران تصریح کرد: با توجه به اینکه دولت از نظر تأمین منابع مالی و نیروی انسانی با کاستی هایی روبروست لذا سمن ها می توانند بهترین مجریان لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان باشند و نقش میانی را بین مردم و دولت را بازی کنند اما تا کنون دولت و مجلس به این موضوع نپرداخته اند.

سیاوشی درباره زمان نهایی شدن لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان گفت: ممکن است لایحه مذکور تا پایان سال جاری در کمیسیون قضائی مجلس نهایی شود اما تصویب آن به سال ۹۷ موکول خواهد شد.