رونمایی از ۳ گزینه برای استانداری تهران

نگام ، سیاسی _ عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به جلسه نمایندگان مجمع استان تهران گفت: گزینه‌هایی همچون محمدحسین مقیمی، جواد امام و محسن مهرعلیزاده برای تصدی سمت استاندار تهران نام برده شد.

به گزارش دیدبان ایران ، قاسم میرازیی نیکو، با اشاره به گزینه‌های مطرح برای استانداری تهران اظهار داشت: در جلسه نمایندگان مجمع استان تهران که با حضور محمدرضا عارف رئیس مجمع پیرامون اداره و مدیریت استان در سطوح مختلف برگزار شد، یکی از مسائلی که در دستور کار قرار گرفت تشکیل کارگروهی برای ادامه بررسی و واکاوی در مورد استاندار تهران بود.

وی ادامه داد: در این جلسه از گزینه‌هایی همچون محمدحسین مقیمی، جواد امام و محسن مهرعلیزاده برای تصدی سمت استاندار تهران نام برده شد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس خاطرنشان کرد: قرار بر این شد که کارگروه جهت انجام اقدامات مناسب برای استان تهران پیگیر باشد؛ چراکه استان تهران نیاز به توجه بیشتری دارد، آن هم در شرایطی که در بعضی از نقاط شهرستان‌های استان شرایط و سطح خدمات‌رسانی بسیار نامناسب است.