رایزنی برای کسب موافقت حضور زنان در راس وزارت علوم ؛ الهام امین‌زاده به دیدار مراجع قم رفت

نگام ، سیاسی _ دستیار اسبق رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی، با برخی از مراجع قم دیدار کرد.

به گزارش ایلنا، الهام امین زاده در سفری به شهر قم با برخی از مراجع قم دیدار و گفت‌وگو کرد.

پیش از این او در گفت‌وگویی خاطرنشان کرده بود که برنامه مدونی برای وزارت‌خانه علوم تهیه کرده تا در صورت نهایی شدن گزینه های تصدی وزارت‌خانه علوم،تحقیقات وفن‌آوری آن را در اختیار رئیس جمهور بگذارد.