در شرایطی که زنان ایران اجازه حضور در ورزشگاه ها را ندارند، فدراسیون عربستان اجازه ورود زنان به ورزشگاه را صادر کرد

نگام، زنان – در شرایطی که بانوان ایران اجازه حضور در استادیوم های ورزشی را ندارند و هر بار محدودیت های زیادی برای آنها وجود دارد خبر رسیده که فدراسیون فوتبال عربستان اجازه ورود زنان به ورزشگاه را صادر کرده است.
در کشوری که بانوان محدودیت های زیادی دارند و حتی اجازه رانندگی به آنها به تازگی داده شده است قرار شده تا بانوان عربستانی یک تابوی دیگر را بشکنند و راهی ورزشگاه شوند.در خبری که فرهنگستان فوتبال آن را منتشر کرده آمده است که هفته آینده قرار است جشن ملی عربستان برگزار شود و زنان در کنار مردان وارد ورزشگاه ها شوند.این در حالی است که در ایران اما هنوز درهای ورزشگاه به روی زنان بسته است.