بازداشت سعید اردشیر در فرودگاه امام خمینی

نگام، حقوق بشر – سعید اردشیر از زندانیان عقیدتی سابق مرتبط با گروه عرفان حلقه که سال گذشته پس از اتمام دوره حبس از زندان آزاد شده بود روز دوشنبه هفته جاری پس از عزیمت به کشور مجددا بازداشت شد.

به گزارش سایت حقوق بشر ایران، سعید اردشیر از فعالان گروه عرفان حلقه روز دوشنبه مورخ ۲۷ شهریورماه پس از بازگشت به کشور در فرودگاه امام خمینی بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شد.

“سعید پس از آزادی تنها مشغول بازسازی فعالیت اقتصادی خود و ساخت کارخانه تخریب شده اش بوده در این مدت فعالیتی برای عرفان حلقه نداشت برای همین علت بازداشت او روشن نیست.”

گفته می شود آقای اردشیر روز چهارشنبه به بند نامعلومی در زندان اوین منتقل شده است.

لازم به یادآوری است سعید اردشیر از مربیان «عرفان حلقه» در سال ۹۴ با اتهام توهین به مقدسات به پنج سال حبس و جریمه مالی محکوم شده بود.